hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-318x färglaser-MFP - Så här byter du ut bildenheten

Detta dokument beskriver hur du byter ut bildenheten. När bildenheten har nått slutet av sin livslängd visas fönstret för Smart Panel på datorn med en indikation om att bildenheten behöver bytas. Om du inte byter ut den slutar skrivaren att skriva ut.

Så här byter du ut bildenheten

Följ dessa steg när du ska byta ut bildenheten.
 1. Om skrivaren skriver ut från datorn eller värms upp väntar du tills den är klar. Stäng sedan av skrivaren.
 2. Använd handtaget för att helt öppna den främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppna
 3. Ta tag i handtagen på den främre kassetten och dra ut de fyra tonerkassetterna ur skrivaren.
  Figur : Tonerkassetter, ta ut
 4. Dra ut spilltonerbehållaren ur skrivaren med hjälp av handtaget.
  Figur : Spilltonerbehållare, ta bort
 5. Dra ut bildenheten ur skrivaren med hjälp av spåren på bildenhetens framsida.
  Figur : Bildenhet, ta bort
 6. Ta ut en ny bildenhet ur dess förpackning. Ta bort skyddsanordningarna på båda sidor av bildenheten samt papperet som skyddar ytan.
  • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna bildenhetens förpackning.
  • Rör inte trumman i bildenheten. Använd handtaget på kassetten för att undvika att röra vid det här området.
  • Var noga med att inte repa ytan på bildenheten.
  • Utsätta inte bildenheten för ljus i mer än några minuter eftersom detta kan skada den. Täck om nödvändigt över den med ett skyddande papper.
 7. Håll i spåret på framsidan av bildenheten och tryck in enheten i skrivaren.
  Figur : Bildenhet, sätta i
 8. Sätt spilltonerbehållaren på plats och tryck på den för att se till att den sitter ordentligt.
  Figur : Spilltonerbehållare, sätta i
 9. Sätt tillbaka de fyra tonerkassetterna i skrivaren.
  Figur : Tonerkassetter, sätta i
 10. Stäng den främre luckan ordentligt.
    varning!
  Om den främre luckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren. Kontrollera att alla tonerkassetter är rätt isatta. Om någon tonerkassett är fel isatt går den främre luckan inte att stänga.
 11. Slå på skrivaren.
  obs!
  • Det kan ta några minuter innan skrivaren är redo.
  • Om skrivaren inte kan bekräfta statusen för tonerkassetterna kan du öppna och stänga den främre luckan. Om problemet kvarstår kan du slå av strömbrytaren och slå på den igen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...