hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-318x färglaser-MFP - Så här byter du ut spilltonerbehållaren

Detta dokument förklarar hur du byter ut spilltonerbehållaren. När spilltonerbehållaren har nått slutet av sin livslängd visas fönstret för Smart Panel på datorn med en indikation om att spilltonerbehållaren behöver bytas. Om du inte byter ut den slutar skrivaren att skriva ut.

Byta ut spilltonerbehållaren

Följ de här stegen för att byta ut spilltonerbehållaren.
 1. Stäng av skrivaren och vänta några minuter så att den svalnar.
 2. Använd handtaget för att helt öppna den främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppna
 3. Dra ut spilltonerbehållaren ur skrivaren med hjälp av handtaget.
  Figur : Spilltonerbehållare, ta bort
  obs!
  Se till att du lägger spilltonerbehållaren på en plan yta så att tonern inte spills ut.
 4. Ta loss behållarlocket från behållaren på det sätt som visas nedan och använd det för att försluta spilltonerbehållarens öppning.
  Figur : Spilltonerbehållare, stänga
    varning!
  Du ska inte vrida och vända på behållaren.
 5. Ta en ny spilltonerbehållare ur dess förpackning.
 6. Sätt den nya behållaren på plats och tryck på den för att se till att den sitter ordentligt på plats.
  Figur : Spilltonerbehållare, sätta i
 7. Stäng den främre luckan ordentligt.
    varning!
  Om den främre luckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren. Kontrollera att alla tonerkassetter är rätt isatta. Om någon tonerkassett är fel isatt går den främre luckan inte att stänga.
 8. Slå på skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...