hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-4829 laser-MFP - Fylla på papper i facket

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.

Ändra storleken på papperet i pappersfacket

Om du vill använda längre papper än normalt, t.ex. i Legal-format, behöver du förlänga pappersfacket genom att justera pappersledarna.
  Figur : Pappersfack
 1. Pappersledare för längd
 2. Stödguide
 3. Ledarlås
 4. Pappersledare för bredd
 1. Tryck på och håll in ledarlåset och skjut sedan pappersledaren för längd till korrekt läge för den aktuella pappersstorleken. Förinställningen är Letter- eller A4-storlek, beroende på land.
  Figur : Ledarlås, trycka på och hålla in
 2. När du har lagt i papper i facket justerar du stödguiden så att den lätt vidrör pappersbunten.
  Figur : Stödguide, justera
 3. Tryck ihop pappersledarna för bredd (se bilden) och skjut dem sedan mot pappersbunten tills de lätt vidrör sidan av bunten.
  Figur : Pappersledare för bredd, trycka ihop
 4. Fyll på papper i facket.
 5. Placera facket i skrivaren.
 6. Ställ in pappersstorleken från datorn.
  • Tryck inte pappersledarna för bredd så långt att materialet börjar bukta.
  • Om du inte justerar pappersledarna för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Justering av pappersledare för bredd

Fylla på papper i fack 1 eller extrafacket

Fylla på papper i fack 1 eller extrafacket. Fack 1 rymmer högst 250 ark vanligt papper med en vikt på 80 g/m2 (20 lb finpapper).
Det går att köpa ett extra fack, som monteras under standardfacket och rymmer ytterligare 250 pappersark.
obs!
Användning av fotopapper eller specialbestruket papper kan orsaka problem som kräver reparation. Sådana reparationer täcks inte av garanti eller serviceavtal.
 1. När du ska fylla på papper öppnar du pappersfacket och lägger i papperet med utskriftssidan nedåt.
   Figur : Lägga i papper, framsidan nedåt
  1. Fullt
  2. Tomt
 2. Efter att du har lagt papper i pappersfacket ska du ställa in pappersstorlek och -typ för fack 1 på datorn.
  obs!
  • Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du lägga i ett ark i taget i det manuella facket.
  • Det går att fylla på med tidigare utskrivet papper. Den utskrivna sidan ska vara riktad uppåt med en kant som inte har böjt sig längst fram. Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du vrida på papperet. Observera att utskriftskvaliteten inte garanteras.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...