hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463 och SL-467 färglaser-MFP - Fylla på papper

Det här dokumentet beskriver hur du fyller på papper i pappersfacket.
  Figur : Pappersfackets delar
 1. Papperslucka
 2. Ledarlås
 3. Pappersledare för längd
 4. Pappersledare för bredd
obs!
Om du inte justerar pappersledaren kan det orsaka pappersregistrering, bildförvrängning eller papperstrassel.

Fylla på papper i facket

Följ de här stegen för att fylla på papper i facket.
 1. Ta bort pappersfacket.
  Figur : Ta bort pappersfacket
 2. Öppna pappersluckan.
  Figur : Öppna pappersluckan
 3. Tryck på och lås upp ledarlåset i facket (1) och dra sedan ut facket manuellt (2). Justera pappersledaren för längd och pappersledaren för bredd (3).
  Figur : Justera pappersledarna
 4. Böj eller bläddra igenom pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i dem.
  Figur : Böj eller bläddra igenom pappersbunten
 5. Placera papperet med utskriftssidan uppåt.
  Figur : Fyll på papper i facket
  • Om pappersformatet är mindre än Letter: tryck på och lås upp ledarlåset i facket (1) och skjut sedan in facket manuellt (2).
   Figur : Justera facket för mindre papper
   Justera pappersledarna för längd och bredd.
   Figur : Justera pappersledarna
  • Om papperet är längre än Legal-format: tryck på och lås upp ledarlåset i facket (1) och dra sedan ut facket manuellt (2). Justera pappersledarna för längd och bredd.
   Figur : Justera facket för längre papper
  obs!
  • Tryck inte pappersledarna för bredd så långt att materialet börjar bukta.
  • Använd inte ett papper som är böjt i framkanten eftersom det kan leda till papperstrassel eller att papperet blir skrynkligt.
  • Om du inte justerar pappersledarna för bredd kan det uppstå papperstrassel.
  Figur : Korrekt placering av pappersledarna för bredd
 6. Tryck ihop pappersledaren för bredd och skjut den till pappersbuntens kant utan att böja pappersbunten.
  Figur : Justera pappersledarna för bredd
 7. Stäng pappersluckan.
  Figur : Stäng pappersluckan
 8. För in pappersfacket.
  Figur : För in pappersfacket
 9. Ställ in papperstyp och -storlek för facket.

Skriva ut på specialmaterial

Inställningen för papper på skrivaren måste stämma överens med inställningen i drivrutinen för att utskrift ska kunna ske utan felpassning av papperet.
För att ändra pappersinställningen i skrivaren, gå till Samsung Easy Printer Manager och välj Växla till avancerat läge >Enhetsinställningar.
Om din skrivare har en bildskärm kan du ställa in detta via knappen Meny på kontrollpanelen. Därefter anger du papperstypen i fönstret Utskriftsinställningar > fliken Papper > Papperstyp.
obs!
När du använder specialmaterial ska du mata in ett ark åt gången.
I tabellen kan du se vilka typer av specialmaterial du kan använda i facket.
Typ
Facka
Vanligt
J
Tjockt
J
Tunt
J
Finpapper
J
Färg
J
Kartong
J
Etiketter
J
Förtryckt
J
Bomull
J
Returpapper
J
Arkiv
J
Glättat foto
J
Matt foto
J
a. Tillgängliga papperstyper för manuell matning i facket.
(J: Stöds. Tomt: Stöds inte)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...