hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463 och SL-467 färglaser-MFP - Rensa papperstrassel

Det här dokumentet visar hur du åtgärdar papperstrassel i skrivaren. När papper fastnar i skrivaren visas ett varningsmeddelande på kontrollpanelen.
obs!
Dra försiktigt och långsamt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder. Följ anvisningarna i avsnitten nedan för att rensa papperstrasslet.

Trassel i fack 1

Om papper har fastnat i fack 1 följer du de här stegen för att ta bort det.
 1. Dra ut fack 1.
  Figur : Dra ut fack 1
 2. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 3. Skjut in fack 1 i skrivaren tills det låses på plats.
  Figur : Skjut in fack 1
 4. Öppna och Stäng den främre luckan. Utskriften återupptas automatiskt.
  Figur : Öppna och stäng den främre luckan

Trassel inuti skrivaren

Om papper har fastnat inuti skrivaren följer du de här stegen för att ta bort det.
obs!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar bort papper från skrivaren.
 1. Öppna luckan på baksidan.
  Figur : Öppna luckan på baksidan
 2. Öppna ramen.
  Figur : Öppna ramen
 3. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 4. Stäng ramen.
  Figur : Stäng ramen
 5. Stäng luckan på baksidan. Tryck på den tills den låses på plats.
  Figur : Stäng den bakre luckan

Trassel i utmatningsområdet

Om papper har fastnat i utmatningsområdet följer du de här stegen för att ta bort det.
obs!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar bort papper från skrivaren.
 1. Öppna skannerenheten.
  Figur : Öppna skannerenheten
 2. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 3. Stäng skannerenheten.
  Figur : Stäng skannerenheten

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...