hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463 och SL-467 färglaser-MFP - Byta ut bildenheten

Detta dokument beskriver hur du byter ut bildenheten.
När bildenheten har nått slutet av sin livslängd visas fönstret Status för utskrift på datorn med en indikation om att bildenheten behöver bytas ut. Om du inte byter ut den slutar skrivaren att skriva ut.

Så här byter du ut bildenheten

Följ dessa steg när du ska byta ut bildenheten.
 1. Stäng av skrivaren, koppla bort strömkabeln från baksidan av skrivaren och vänta några minuter tills skrivaren har svalnat.
 2. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 3. Ta bort tonerkassetterna.
  Figur : Ta bort tonerkassetterna
 4. Ta tag i handtaget och dra ut bildenheten ur datorn.
  Figur : Ta bort spilltonerbehållaren
 5. Dra ut bildenheten ur skrivaren med hjälp av spåren på bildenhetens framsida.
  Figur : Ta bort bildenheten
 6. Packa upp den nya bildenheten och installera den i skrivaren.
    varning!
  • Använd inte vassa föremål som t.ex. en kniv eller sax för att öppna bildenhetens förpackning. Det kan repa ytan på bildenheten.
  • Var noga med att inte repa ytan på bildenheten.
  • Utsätt inte bildenheten för ljus i mer än några minuter eftersom detta kan skada den. Täck om nödvändigt över den med ett skyddande papper.
  Figur : Installera den nya bildenheten
 7. Sätt spilltonerbehållaren på plats och tryck sedan på den för att se till att den sitter ordentligt.
  Figur : Installera spilltonerbehållaren igen
 8. Sätt tillbaka tonerkassetterna i skrivaren.
  Figur : Sätt tillbaka tonerkassetterna
 9. Stäng den främre luckan ordentligt.
  Figur : Stäng den främre luckan
 10. Koppla in skrivaren och slå sedan på den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...