hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463 och SL-467 färglaser-MFP - Byta ut spilltonerbehållaren

Detta dokument förklarar hur du byter ut spilltonerbehållaren.
När spilltonerbehållaren har nått slutet av sin livslängd visas ett meddelande på kontrollpanelen som talar om att det är dags att byta ut spilltonerbehållaren.
obs!
 • Tonerpartiklar kan släppas ut inne i skrivaren, men det innebär inte att skrivaren är skadad.
 • När du drar ut spilltonerbehållaren ur skrivaren ska du vara försiktig så att du inte tappar behållaren.
 • Se till att du lägger spilltonerbehållaren på en plan yta så att tonern inte spills ut.
 • Vrid eller vänd inte på behållaren.

Byta ut spilltonerbehållaren

Följ de här stegen för att byta ut spilltonerbehållaren.
 1. Stäng av skrivaren, koppla bort strömkabeln från baksidan av skrivaren och vänta några minuter tills skrivaren har svalnat.
 2. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 3. Ta bort tonerkassetterna.
  Figur : Ta bort tonerkassetterna
 4. Dra ut spilltonerbehållaren ur skrivaren (1). Ta ut locket ur förpackningen och använd det för att försluta spilltonerbehållarens öppning (2). Släng spilltonerbehållaren (3).
  Figur : Ta bort spilltonerbehållaren
 5. Packa upp den nya spilltonerbehållaren (1). Sätt den nya behållaren på plats (2) och tryck sedan på den för att se till att den sitter ordentligt.
  Figur : Installera den nya spilltonerbehållaren
 6. Sätt tillbaka tonerkassetterna.
  Figur : Sätt tillbaka tonerkassetterna
 7. Stäng den främre luckan ordentligt.
  Figur : Stäng den främre luckan
 8. Starta skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...