hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463 och SL-467 färglaser-MFP - Byta ut tonerkassetten

Detta dokument beskriver hur du byter ut tonerkassetten i din skrivare. När en tonerkassett har nått slutet av sin livslängd visas fönstret Status för utskrift på datorn med en indikation om att tonerkassetten måste bytas ut.
obs!
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Skrivarna i illustrationerna i den här vägledningen kan se annorlunda ut än din skrivare, beroende på tillval och modell. Kontrollera skrivartypen.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om det kommer toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 • När du öppnar en skannerenhet ska du hålla ihop dokumentmataren och skannerenheten.
 • Om du fortsätter att skriva ut efter att ha fått en indikation om att tonern är slut kan det orsaka allvarliga skador på skrivaren.

Så här byter du ut tonerkassetten

Följ de här stegen när du byter ut tonerkassetter.
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 2. Ta tag i handtaget på tonerkassetten och ta ut den ur skrivaren.
  Figur : Ta bort den använda tonerkassetten
 3. Ta ut den nya tonerkassetten från dess förpackning. Skaka försiktigt tonern från sida till sida för att fördela den jämnt.
  Figur : Ta ut den nya tonerkassetten och skaka försiktigt
 4. Ta bort skyddshöljet (1) och förslutningstejpen (2).
  obs!
  Se till att återvinna allt förpackningsmaterial.
  Figur : Ta bort skyddshöljet och förslutningstejpen
 5. Sätt i tonerkassetten på rätt plats.
  Figur : Installera den nya tonerkassetten
 6. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...