hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung laserskrivare - Fylla på papper i facket

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.

Standardfack och valfri matare med dubbla fack

Lägg det utskriftsmaterial som används för flest utskriftsjobb i standardfacket. Standardfacket rymmer högst 1 040 ark vanligt papper.
En valfri dubbel kassettmatare kan köpas och fästas under standardfacket för att laddning av ytterligare 1 040 ark vanligt papper.
obs!
 • Standardfacket innehåller två fack. (Fack 1, fack 2)
 • Den valfria dubbla kassettmataren innehåller två fack. (Fack 3, fack 4)
 • Proceduren för att ladda papper i fack 1, fack 2, fack 3 och fack 4 är densamma.
  varning!
Användning av fotopapper eller specialbestruket papper kan orsaka problem som kräver reparation. Sådana reparationer täcks inte av garantin eller serviceavtalet.
 1. Kläm ihop låsspaken på handtaget och dra ut facket.
  Figur : Fack, dra ut
 2. Tryck ihop pappersledaren för längd och dra den till änden på facket.
   Figur : Pappersledare för längd, trycka ihop
  1. Pappersledare för längd
 3. Tryck ihop pappersledaren för bredd och dra den till änden på facket.
   Figur : Pappersledare för bredd, trycka ihop
  1. Pappersledare för bredd
 4. Böj och bläddra igenom pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i den.
  Figur : Böj och bläddra igenom pappersbunten
 5. Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt.
  Figur : Fylla på papper
 6. Justera pappersledaren för längd till önskad papperslängd.
  Figur : Pappersledare för längd, justera
 7. Efter att papper fyllts på i facket, kläm ihop pappersledaren för bredd och flytta den mot pappersbunten tills den lätt vidrör sidorna av pappersbunten. Tryck inte ledaren för hårt mot kanten av papperet: papperet kan då böja sig.
  Figur : Pappersledare för bredd, justera
  obs!
  • Tryck inte pappersledaren för långt eftersom papperet då kan börja bukta.
  • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Pappersledare
  Överfyll inte facket. Det kan orsaka papperstrassel. Se till att bunten inte överstiger märket för maximal papperskapacitet i facket.
   Figur : Maximal papperskapacitet
  1. Ledare för papperskapacitet
 8. Åtgärda pappersledaren för längd med låsningsmekanismen. Släpp låsningsmekanismen för att lägga i ett papper med annan storlek.
   Figur : Pappersledare för längd, åtgärda
  1. Låsningsmekanism
 9. Sätt tillbaka facket i skrivaren.
När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperstyp och -storlek för facket. För information om hur du ställer in papperstyp och storlek på kontrollpanelen, se Fackinställning.
Standardfacket och den dubbla kassettmataren (tillval) kan automatiskt identifiera olika pappersstorlekar.
Om du ställer in Bekräftelsemeddelande för fack i Fackinställningar visas bekräftelsefönstret automatiskt.
Kontrollera om pappersstorleken och papperstypen i facket upptäcks eller inte. Om du vill ställa in pappersstorlek och papperstyp, eller om skrivaren inte kan identifiera dessa, kan du ställa in storlek och typ direkt i bekräftelsefönstret.
obs!
 • Om det uppstår problem med pappersmatningen bör du kontrollera att papperet uppfyller specifikationerna. Prova sedan med att placera ett ark i taget i multifunktionsfacket.
 • Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. För att skriva ut från ett program:
  1. Starta ett program och öppna utskriftsmenyn.
  2. Välj Utskriftsinställningar.
  3. Tryck på fliken Papper i Utskriftsinställningar och välj en lämplig papperstyp, storlek och källa.
  4. Tryck på OK.
  5. Starta utskriften från ett program.

Multifunktionsfack

Multifunktionsfacket kan hålla olika storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och vykort. Det är användbart för utskrift av en sida på färgat papper.

Tips när du använder multifunktionsfacket

 • Du får bara lägga utskriftspapper av en typ, storlek och vikt åt gången i multifunktionsfacket.
 • För att förhindra papperstrassel ska du inte fylla på papper under utskrift om det fortfarande finns papper i multifunktionsfacket. Detta gäller även andra typer av papper.
 • Ladda utskriftspapperet med framsidan uppåt och den övre kanten först in i facket och placera det i mitten av facket.
 • Använd endast det utskriftspapper som specificeras – annars kan det uppstå papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten.
 • Jämna ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de fylls på i multifunktionsfacket.
 1. Öppna multifunktionsfacket och dra ut förlängningsdelen vid behov.
  Figur : Multifunktionsfack, öppet
 2. Böj eller bläddra igenom pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
  Figur : Böj eller bläddra igenom pappersbunten
 3. Ladda papperet i facket med utskriftssidan vänd nedåt.
  Figur : Ladda papper, framsidan nedåt
 4. Tryck ihop multifunktionsfackets pappersledare för bredd och justera dem efter papperets bredd. Tryck inte på för hårt – då blir papperet böjt vilket leder till papperstrassel eller att det hamnar snett.
  Figur : Pappersledare för bredd, trycka ihop
 5. När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperstyp och storlek för multifunktionsfacket, se Pappersstorlekar upptäcks automatiskt.
  För information om hur du ställer in papperstyp och storlek på kontrollpanelen, se Fackinställning.
  obs!
  Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. För att skriva ut från ett program:
  1. Starta ett program och öppna utskriftsmenyn.
  2. Välj Utskriftsinställningar.
  3. Tryck på fliken Papper i Utskriftsinställningaroch välj en lämplig papperstyp och storlek och källa.
  4. Tryck på OK.
  5. Starta utskriften från ett program.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...