hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-5835 och SCX-5935 laser-MFP - Fylla på papper

Detta dokument innehåller anvisningar om hur du fyller på papper i fack 1, extrafacket och multifunktionsfacket.
Lägg det utskriftsmaterial som du använder till flest utskrifter i fack 1. Fack 1 rymmer högst 500 ark vanligt papper. Det går att köpa ett extra fack. Montera det under standardfacket för att fylla på med ytterligare 500 ark av vanligt papper.
Pappersnivåindikatorn på framsidan av fack 1 och extrafacket visar hur mycket papper som för tillfället finns kvar i facket.
Figur : Pappersnivåindikator
obs!
Användning av fotopapper eller specialbestruket papper kan orsaka problem som kräver reparation. Sådana reparationer täcks inte av garantin eller serviceavtalet.

Fylla på papper i fack 1 eller extrafacket

Använd följande steg för att fylla på i papper i fack 1 eller extrafacket.
 1. Dra ut facket. Justera storleken på facket efter storleken på det material som du fyller på. Du hittar anvisningar i Ändra storleken på papperet i pappersfacket.
 2. Böj eller bläddra igenom pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
  Figur : Böj eller bläddra igenom pappersbunten
  obs!
  • Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du lägga ett ark i taget i multifunktionsfacket.
  • Det går att fylla på med tidigare utskrivet papper. Den utskrivna sidan ska vara riktad uppåt med en kant som inte har böjt sig längst fram. Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du vrida på papperet. Observera att utskriftskvaliteten inte garanteras.
 3. Placera papperet i facket med utskriftssidan vänd nedåt.
   Figur : Fyll på papperet
  1. Märke för pappersgräns
  2. Pappersnivåindikator
 4. Ställ in papperstyp och -storlek för facket.
  obs!
  • Om det uppstår problem med pappersmatningen bör du kontrollera att papperet uppfyller specifikationerna. Prova sedan med att placera ett ark i taget i multifunktionsfacket.
  • Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
   1. Om du vill skriva ut från ett program startar du programmet och öppnar utskriftsmenyn.
   2. Välj Utskriftsinställningar.
   3. Tryck på fliken Papper i Utskriftsinställningar och välj en lämplig papperstyp.
    Om du till exempel vill använda en etikett ställer du in papperstypen som Etikett.
   4. Välj fack som papperskälla och tryck sedan på OK.
   5. Börja skriva ut från programmet.

Ladda papper i multifunktionsfacket

Multifunktionsfacket kan innehålla särskilda storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. OH-film, vykort, anteckningskort och kuvert. Det är användbart för utskrift av en sida på brevpapper eller färgat papper.
Tips när du använder multifunktionsfacket
 • Lägg bara en storlek av utskriftsmaterial åt gången i facket.
 • För att förhindra papperstrassel ska du inte fylla på papper om det fortfarande finns papper i multifunktionsfacket. Detta gäller även andra typer av utskriftsmaterial.
 • Ladda utskriftsmaterialet med utskriftssidan uppåt. Den övre kanten ska stickas in först i multifunktionsfacket. Placera materialet i mitten av facket.
 • Använd endast det utskriftsmaterial som specificeras – annars kan det uppstå papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten.
 • Jämna ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan du placerar dem i multifunktionsfacket.
Följ anvisningarna för att ladda papper i det manuella facket.
 1. Ta tag i handtaget på multifunktionsfacket och dra nedåt för att öppna facket.
  Figur : Öppna multifunktionsfacket
 2. Om du använder papper, böj eller bläddra igenom pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i dem.
  Figur : Böj eller bläddra igenom pappersbunten
 3. Fyll på papperet.
  Figur : Fyll på papperet
 4. Tryck ihop multifunktionsfackets pappersledare för bredd och justera dem efter papperets bredd. Tryck inte för hårt – då kan papperet böja sig vilket kan leda till papperstrassel eller att det hamnar snett.
  Figur : Justera pappersledarna
  obs!
  • Vid utskrift på specialmaterial måste du följa riktlinjerna för påfyllning.
  • När papper överlappar vid utskrift från multifunktionsfacket ska du öppna fack 1 och ta bort överlappande papper. Försök sedan skriva ut igen.
  • När papperet inte matas in som det ska vid utskrift skjuter du in det manuellt tills det börjar matas automatiskt.
 5. Ställ in papperstyp och -storlek för multifunktionsfacket.
  obs!
  • Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
   1. Om du vill skriva ut från ett program startar du programmet och öppnar utskriftsmenyn.
   2. Välj Utskriftsinställningar.
   3. Tryck på fliken Papper i Utskriftsinställningar och välj en lämplig papperstyp.
    Om du till exempel vill använda en etikett ställer du in papperstypen som Etikett.
   4. Välj Manuell dokumentmatare som papperskälla och tryck sedan på OK.
   5. Börja skriva ut från programmet.
   6. Stäng multifunktionsfacket när du har skrivit ut.
 6. När du är klar med att skriva ut viker du ihop multifunktionsfackets förlängningsdel och stänger facket.

Skriva ut på specialmaterial

I tabellen nedan anges tillgängliga specialmaterial för respektive pappersfack.
Typ
Fack 1
Extrafack
Multifunktionsfack
Vanligta
O
O
O
Tjockta
O
O
O
Tunta
O
O
O
Bomull
X
X
O
Färg
X
X
O
Förtryckta
O
O
O
Återvunneta
O
O
O
Kuvert
X
X
O
OH-film
X
X
O
Etiketter
X
X
O
Kartong
X
X
O
Finpapper
X
X
O
Arkiva
O
O
O
a A6 och Statement stöds endast i multifunktionsfacket.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...