hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ML-2450 laserskrivare - Fylla på papper i facket

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.

Fylla på papper

Lägg det utskriftspapper som används till flest utskrifter i fack 1. Fack 1 rymmer som mest 250 ark vanligt papper med en vikt på 20 lb.
Det går att köpa ett extra fack (fack 2), som monteras under standardfacket och rymmer ytterligare 250 pappersark.
Pappersnivåindikatorn på framsidan av fack 1 och extrafack 2 visar hur mycket papper som för tillfället finns kvar i facket. När facket är tomt sjunker mätaren helt.
Figur : Pappersnivåindikator

Använda fack 1 eller extrafack 2

Lägg det utskriftsmaterial som används till flest utskrifter i fack 1. Fack 1 rymmer som mest 250 pappersark med en vikt på 75 g/m2.
Det går att köpa ett extra fack (fack 2), som monteras under fack 1 och rymmer ytterligare 250 pappersark.
När du ska fylla på papper öppnar du facket och lägger i papperet med utskriftssidan nedåt.
Figur : Lägga i papper, framsidan nedåt
Det går att lägga i brevpapper, med den tryckta sidan nedåt. Den övre kanten av arket (där logotypen sitter) ska placeras längst fram i facket.
obs!
 • Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du lägga ett ark i taget i den manuella mataren.
 • Det går att fylla på med tidigare utskrivet papper. Den utskrivna sidan ska vara riktad uppåt med en kant som inte har böjt sig längst fram. Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du vrida på papperet. Observera att utskriftskvaliteten inte garanteras.

Ändra storleken på papperet i fack 1

Om du vill använda längre papper än normalt, t.ex. i Legal-format, behöver du förlänga pappersfacket genom att justera pappersledarna.
  Figur : Fack 1
 1. Pappersledare för längd
 2. Stödguide
 3. Ledarlås
 4. Pappersledare för bredd
 1. Tryck på och håll in ledarlåset och skjut sedan pappersledaren för längd till korrekt läge för den aktuella pappersstorleken.
  Figur : Ledarlås
 2. När du har lagt i papper i facket justerar du stödguiden så att den lätt vidrör pappersbunten.
  Figur : Stödguide, justera
 3. Tryck ihop pappersledarna för bredd (se bilden) och skjut dem mot pappersbunten tills de lätt vidrör sidan av bunten.
  Figur : Pappersledare för bredd, justera
  obs!
  • Tryck inte pappersledarna för bredd så långt att materialet börjar bukta.
  • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Pappersledare

Använda den manuella dokumentmataren

Du kan manuellt lägga i ett ark med utskriftspapper i det manuella facket. Du ska i så fall välja Manuell dokumentmatare för alternativet Källa under fliken Papper när du ändrar utskriftsinställningarna för att skriva ut ett dokument. Se avsnittet Programvara. Manuell papperspåfyllning kan vara bra om du vill kontrollera utskriftskvaliteten för varje sida som skrivs ut.
Lägg i papperet ark för ark i det manuella facket, sänd utskriftsdata för att skriva ut den första sidan och tryck på knappen Avbryt på kontrollpanelen för att skriva ut varje efterföljande sida.
 1. Öppna den manuella mataren.
  Figur : Manuell dokumentmatare, öppna
 2. Ladda papperet med utskriftssidan vänd uppåt.
  Figur : Lägga i papper, framsidan uppåt
 3. Justera pappersledarna på det manuella facket efter papperets bredd. Tryck inte för hårt – då kan papperet böja sig vilket kan leda till papperstrassel eller att det hamnar snett.
  Figur : Pappersledare för bredd, justera
 4. När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperskällan som Manuell dokumentmatare och välja rätt pappersstorlek och papperstyp i programmet.
 5. Skriv ut ett dokument.
 6. Tryck på knappen Avbryt. Skrivaren plockar upp ut papperet och skriver ut.
  obs!
  Om du inte trycker på knappen Avbryt plockar skrivaren automatiskt upp utskriftspapperet efter en paus.
 7. Lägg i nästa ark i det manuella facket och tryck på knappen Avbryt. Upprepa det här steget för alla sidor som ska skrivas ut.
    varning!
  Om kuvert eller tjocka papper (163g/m2) skrivs ut skrynkliga, veckade eller med tjocka svarta linjer öppnar du luckan på baksidan och drar ner pappersledaren på båda sidor. Håll den bakre luckan öppen under utskrift.
  Figur : Lucka på baksidan, öppna

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...