hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung laserskrivare - Ladda original

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.
Du kan använda skannerglaset eller den dubbelsidiga automatiska dokumentmataren (DADF) för att lägga i ett original som du ska kopiera, skanna eller faxa.

På skannerglaset

Kontrollera att inga original ligger i DADF-enheten. Om ett original upptäcks i DADF-enheten prioriterar skrivaren detta framför original på skannerglaset. För att få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala, använd skannerglaset.

Förbereda original

 • Lägg inte i dokument som är mindre än 25 x 25 mm (1,0 x 1,0 tum) eller större än 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum).
 • Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på dokumentet är helt torrt innan du lägger i det.
 1. Öppna DADF.
  Figur : DADF, öppna
 2. Lägg dokumentet på skannerglaset med framsidan nedåt och det övre vänstra hörnet mot skannerglasets övre vänstra hörn.
  Figur : Placera papper, framsidan nedåt
 3. Stäng DADF.
  obs!
  • Om du lämnar DADF-enheten öppen när du kopierar kan det påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
  • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
  • Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift ska du lyfta upp DADF-enheten tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet skannerlock.
    varning!
  • Var försiktig så att inte skannerglaset går sönder. Användarna kan skada sig.
  • Lägg inte händerna på skannerglaset när du stänger DADF-enheten. DADF-enheten kan falla på händerna och orsaka skador.
  • Titta inte in i ljuset i skannern när du kopierar eller skannar. Det är skadligt för ögonen.

I den dubbelsidiga automatiska dokumentmataren (DADF)

Förbereda original

 • Lägg inte i dokument som är mindre än 140 x 140 mm (5,5 x 5,5 tum) eller större än 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum).
 • DADF-enheten kan automatiskt upptäcka original i storlekarna A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF och Statement SEF.
 • Försök inte att lägga i följande typer av papper eftersom det kan leda till papperstrassel, låg utskriftskvalitet eller att skrivaren skadas.
  • Karbonpapper eller papper med karbonbaksida
  • Bestruket papper
  • Pergament eller tunt papper
  • Skrynkliga eller veckade papper
  • Böjda eller rullade papper
  • Trasiga papper
 • Ta bort alla häftklamrar eller gem innan du laddar.
 • Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på dokumentet är helt torrt innan du lägger i det.
 • Lägg inte i originaldokument med olika storlek eller vikt.
 • Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra ovanliga egenskaper.
Med DADF-enheten kan du fylla på upp till 100 pappersark (80 g/m2, 20 lb finpapper) för ett jobb.
 1. Böj eller bläddra igenom pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
  Figur : Böj eller bläddra igenom pappersbunten
 2. Lägg i originalet med framsidan uppåt i DADF-enheten. Kontrollera att originalbuntens nederkant är i linje med den pappersstorlek som är markerad på dokumentinmatningsfacket.
  Figur : Lägga i papper, framsidan uppåt
 3. Justera dokumentmatarens breddledare till papperets storlek.
  Figur : Pappersledare för bredd, justera
  obs!
  Damm på DADF-enhetens glas kan orsaka svarta linjer på utskriften. Håll alltid glaset rent.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...