hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ML-167x laserskrivare - Fylla på papper i facket

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.

Fack

 1. Öppna den främre luckan. Kläm ihop pappersledaren för längd och dra ut den för att förlänga facket. Anpassa sedan fackstorleken för den pappersstorlek som du fyller på.
 2. Böj eller bläddra igenom pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i papper.
  Figur : Böj eller bläddra igenom pappersbunten
 3. Placera papperet med utskriftssidan uppåt.
  Figur : Fyll på papper
  När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperstyp och -storlek för facket.
  • Om det uppstår problem med pappersmatningen bör du kontrollera att papperet uppfyller specifikationerna. Försök sedan med att placera ett ark i taget i facket.
  • Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.

Manuell påfyllning i facket

Facket kan innehålla olika storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och vykort. Det är användbart för utskrift av en sida på brevpapper eller färgat papper.

Tips när du använder manuell matning

 • Om du väljer Papper > Källa > Manuell dokumentmatare i skrivardrivrutinen behöver du trycka på varje gång en sida skrivs ut. Du får bara lägga utskriftspapper av en typ, storlek och vikt åt gången i facket.
 • För att förhindra papperstrassel, fyll inte på papper under utskrift.
 • Ladda utskriftspapperet med framsidan uppåt och den övre kanten först in i facket och placera det i mitten av facket.
 • Använd alltid det utskriftspapper som rekommenderas – annars kan det uppstå papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan du laddar dem i facket.
 1. Fyll på papperet i facket.
  Figur : Fyll på papper
  obs!
  • Vid utskrift på specialpapper måste du följa riktlinjerna för påfyllning. Se Skriva ut på specialpapper.
  • När papperet inte matas in som det ska vid utskrift skjuter du varsamt in det manuellt tills det börjar matas automatiskt.
 2. Tryck ihop fackets pappersledare för bredd och justera dem efter papperets bredd. Tryck inte för hårt – då blir papperet böjt vilket leder till papperstrassel eller att det hamnar snett.
 3. Öppna utmatningsstödet.
 4. Om du vill skriva ut från ett program startar du programmet och öppnar utskriftsmenyn.
 5. Välj Utskriftsinställningar.
 6. Klicka på fliken Papper i Skrivaregenskaper och välj en lämplig papperstyp.
  obs!
  Om du till exempel vill skriva ut på en etikett ställer du in papperstypen som Etikett.
 7. Välj Manuell dokumentmatare som papperskälla och tryck sedan på OK.
 8. Starta utskriften.
  obs!
  Om du skriver ut flera sidor lägger du i nästa sida när den första har skrivits ut och trycker på . Upprepa det här steget för alla sidor som ska skrivas ut.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...