hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-5330, SCX-5530 och SCX-5535 laser-MFP - Fylla på papper

Det här dokumentet innehåller anvisningar om hur du fyller på papper i fack 1, extrafack 2 och multifunktionsfacket.
Lägg det utskriftsmaterial som du använder till flest utskrifter i fack 1. Fack 1 rymmer max 250 ark vanligt papper med en vikt på 75 g/m2. Det går att köpa ett extra fack (fack 2). Det extra facket monteras under standardfacket och rymmer ytterligare 250 pappersark.
Pappersnivåindikatorn på framsidan av fack 1 och extrafack 2 visar hur mycket papper som för tillfället finns kvar i facket. När facket är tomt sjunker mätaren helt.
  Figur : Pappersnivåindikator
 1. Fullt
 2. Tomt

Fylla på papper i fack 1 eller extrafack 2

Använd följande steg för att fylla på i papper i fack 1 eller extrafacket.
 1. Öppna pappersfacket och lägg i papperet. När du använder förtryckt papper ska du lägga den övre kanten av arket med logotypsidan nedåt, längst fram i facket.
  Figur : Fyll på papper i facket
 2. Ställ in papperstyp och -storlek för facket.
  obs!
  • Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du lägga ett ark i taget i multifunktionsfacket.
  • Det går att fylla på med tidigare utskrivet papper. Den utskrivna sidan ska vara riktad uppåt med en kant som inte har böjt sig längst fram. Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du vrida på papperet. Observera att utskriftskvaliteten inte garanteras.

Ladda papper i multifunktionsfacket

Multifunktionsfacket kan innehålla särskilda storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. OH-film, vykort, anteckningskort och kuvert. Det är användbart för utskrift av en sida på brevpapper eller färgat papper.
Tips när du använder multifunktionsfacket
 • Lägg bara en storlek av utskriftsmaterial åt gången i facket.
 • För att förhindra papperstrassel ska du inte fylla på papper om det fortfarande finns papper i multifunktionsfacket. Detta gäller även andra typer av utskriftsmaterial.
 • Ladda utskriftsmaterialet med utskriftssidan uppåt. Den övre kanten ska stickas in först i multifunktionsfacket. Placera materialet i mitten av facket.
 • Använd endast det utskriftsmaterial som specificeras – annars kan det uppstå papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten.
 • Jämna ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan du placerar dem i multifunktionsfacket.
 • Öppna den bakre luckan när du skriver ut på OH-film. Annars kan arken gå sönder när de matas ut ur skrivaren.
Följ anvisningarna för att ladda papper i det manuella facket.
 1. Öppna multifunktionsfacket och vik ut fackets förlängningsdel.
  Figur : Öppna multifunktionsfacket
 2. Om du använder papper, böj eller bläddra igenom pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i dem.
  Figur : Böj eller bläddra igenom pappersbunten
  När det gäller OH-film ska du hålla arken i kanterna och undvika att vidröra utskriftssidan. Fett från fingrarna kan orsaka problem med utskriftskvaliteten
 3. Lägg ett ark av utskriftsmaterialet i mitten av det manuella facket, med den sida som utskriften ska hamna på uppåt.
  Figur : Placera utskriftsmaterial i multifunktionsfacket
  obs!
  • Kuvert: Fliksidan nedåt och frankeringsområdet överst till vänster.
  • OH-film: Utskriftssidan uppåt. Den övre delen med den självhäftande remsan ska föras in i skrivaren först.
  • Etiketter: Utskriftssidan uppåt. Den övre kortsidan ska föras in i skrivaren först.
  • Förtryckt papper: Den mönstrade sidan uppåt med överkanten mot skrivaren.
  • Kartong: Utskriftssidan uppåt. Kortsidan ska föras in i skrivaren först.
  • Tidigare utskrivet papper: Den tidigare utskrivna sidan nedåt med en kant som inte böjer sig mot skrivaren.
 4. Tryck ihop multifunktionsfackets pappersledare för bredd och justera dem efter papperets bredd. Tryck inte för hårt – då kan papperet böja sig vilket kan leda till papperstrassel eller att det hamnar snett.
  Figur : Justera pappersledarna
 5. Ställ in papperstyp och -storlek för multifunktionsfacket.
  obs!
  • Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
  • Se till att öppna den bakre luckan när du skriver ut på OH-film. Annars kan arken gå sönder när de matas ut ur skrivaren.
 6. När du är klar med att skriva ut viker du ihop multifunktionsfackets förlängningsdel och stänger facket.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...