hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-4728, SCX-4824 och SCX-4828 laser-MFP - Fylla på papper

Det här dokumentet innehåller anvisningar om hur du fyller på papper i fack 1 och den manuella dokumentmataren.
Lägg det utskriftsmaterial som du använder till flest utskrifter i fack 1. Fack 1 rymmer max 250 ark vanligt papper med en vikt på (80 g/m2) (20 lb). Det går att köpa ett extra fack. Det extra facket monteras under standardfacket och rymmer ytterligare 250 pappersark.
obs!
Användning av fotopapper eller specialbestruket papper kan orsaka problem som kräver reparation. Sådana reparationer täcks inte av Samsungs garanti eller serviceavtal.

Fylla på papper i fack 1 eller extrafacket

Använd följande steg för att fylla på i papper i fack 1 eller extrafacket.
 1. Öppna fack 1 och lägg i papperet med utskriftssidan vänd nedåt.
   Figur : Öppna fack 1
  1. Fullt
  2. Tomt
 2. Ställ in papperstyp och -storlek för fack 1.
  obs!
  • Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du lägga i ett ark i taget i det manuella facket.
  • Det går att fylla på med tidigare utskrivet papper. Den utskrivna sidan ska vara riktad uppåt med en kant som inte har böjt sig längst fram. Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du vrida på papperet. Observera att utskriftskvaliteten inte garanteras.

Ladda papper i den manuella mataren

Skrivaren kan laddas med särskilda storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert. Den manuella mataren är särskilt användbar för utskrift av en sida på brevpapper eller färgat papper.
Tips när du använder den manuella dokumentmataren
 • Lägg bara en storlek av utskriftsmaterial åt gången i facket.
 • För att förhindra papperstrassel, fyll inte på papper när det fortfarande finns papper i facket. Detta gäller även andra typer av utskriftsmaterial.
 • Ladda utskriftsmaterialet med utskriftssidan uppåt. Den övre kanten ska stickas in först i det manuella facket. Placera materialet i mitten av facket.
 • Använd endast det utskriftsmaterial som specificeras – annars kan det uppstå papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan du laddar dem i facket.
Följ anvisningarna för att ladda papper i det manuella facket.
 1. Öppna det manuella facket.
  Figur : Öppna det manuella facket
 2. Lägg ett ark av utskriftsmaterialet i mitten av det manuella facket, med den sida som utskriften ska hamna på uppåt.
  Figur : Ladda den manuella mataren
  Se tabellen nedan angående påfyllning av olika sorters utskriftsmaterial:
  Kuvert
  Förtryckt papper
  OH-film
  Hålslaget papper
  Kartong
  Brevpapper
  Etikett
 3. När du skriver ut från ett program ska du öppna utskriftsmenyn.
 4. Öppna skrivaregenskaperna innan du skriver ut.
 5. Tryck på fliken Papper i skrivaregenskaperna och välj rätt papperstyp.
  obs!
  Om du till exempel vill använda en etikett ställer du in papperstypen som Etikett.
 6. Välj Manuell dokumentmatare som papperskälla och tryck sedan på OK.
 7. Skriv ut från programmet.
  obs!
  • Om du skriver ut flera sidor lägger du i nästa sida när den första sidan har skrivits ut. Upprepa det här steget för alla sidor som ska skrivas ut.
  • De ändringar du gör förblir aktiva så länge som du använder det aktuella programmet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...