hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-5330, SCX-5530 och SCX-5535 laser-MFP

Det här dokumentet beskriver hur du laddar originaldokument i skrivaren. Du kan använda skannerglaset eller den automatiska dokumentmataren (ADF) för att ladda ett originaldokument som du ska kopiera, skanna eller faxa.

Placera original på skannerglaset

Kontrollera att inga original ligger i ADF-enheten. Om ett original upptäcks i dokumentmataren prioriterar skrivaren detta framför original på skannerglaset. För att få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala, använd skannerglaset.
Följ nedanstående anvisningar när du lägger ett original på skannerglaset.
 1. Öppna skannerlocket.
  Figur : Öppna skannerlocket
 2. Lägg originalet på skannerglaset med framsidan nedåt och det övre vänstra hörnet mot skannerglasets övre vänstra hörn.
  Figur : Rikta in originaldokumentet enligt vägledningen på glaset
 3. Stäng skannerlocket.
  obs!
  • Om du lämnar skannerlocket öppet när du kopierar kan det påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
  • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
  • Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift ska du fälla upp skannerlocket tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet skannerlock.

Ladda original i ADF-enheten

Om du använder ADF-enheten kan du ladda upp till 50 pappersark (75 g/m2) för ett jobb.
När du använder ADF-enheten:
 • Lägg inte i dokument som är mindre än 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 tum) eller större än 216 x 356 mm (8,5 x 14 tum).
 • Försök inte att lägga i följande typer av papper eftersom det kan leda till papperstrassel, låg utskriftskvalitet eller att skrivaren skadas.
  • Karbonpapper eller papper med karbonbaksida
  • Bestruket papper
  • Pergament eller tunt papper
  • Skrynkliga eller veckade papper
  • Böjda eller rullade papper
  • Trasiga papper
 • Ta bort alla häftklamrar eller gem innan du laddar.
 • Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på dokumentet är helt torrt innan du lägger i det.
 • Lägg inte i originaldokument med olika storlek eller vikt.
 • Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra ovanliga egenskaper.
Följ nedanstående anvisningar när du laddar ett original i ADF-enheten.
 1. Lägg i originalet med framsidan uppåt i ADF-enheten. Kontrollera att originalbuntens nederkant är i linje med pappersstorleksmarkeringen på dokumentinmatningsfacket.
  Figur : Ladda original med framsidan uppåt
 2. Justera pappersledarna för bredd i ADF-enheten.
  Figur : Justera pappersledarna
  obs!
  Damm på ADF-enhetens glas kan orsaka svarta linjer på utskriften. Håll det alltid rent.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...