hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-318x färglaser-MFP - Fylla på papper i facket

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.

Ändra fackstorleken för utskriftspapper

Om du vill använda längre papper än normalt, t.ex. i Legal-format, behöver du förlänga pappersfacket genom att justera pappersledarna. Om du vill ändra fackstorleken till en annan storlek måste du justera pappersledaren för längd på lämpligt sätt.
  Figur : Pappersfack
 1. Spak för att förlänga fack
 2. Papperslucka
 3. Pappersledare för längd
 4. Pappersledare för bredd
 1. Dra ut facket ur skrivaren. Öppna pappersluckan och ta bort papperet från facket om det är nödvändigt.
  Figur : Pappersfack, ta bort
 2. Tryck på och lås upp ledarlåset längst upp i facket och dra ut facket manuellt.
  Figur : Ledarlås, låsa upp
 3. Placera papperet med utskriftssidan uppåt.
  Figur : Fyll på papper
 4. Skjut pappersledaren för längd tills den lätt vidrör änden av pappersbunten. Tryck ihop pappersledaren för bredd och skjut den till pappersbuntens kant utan att böja pappersbunten.
  Figur : Justera pappersledarna för längd och bredd
  Om pappersformatet är mindre än Letter återställer du pappersledarna för längd och bredd till deras ursprungliga lägen och justerar dem sedan.
  Figur : Mindre papper
  Om papperet är kortare än 222 mm (8,74 tum) trycker du på och låser upp ledarlåset i facket. Förkorta facket genom att manuellt trycka in förlängningsdelen i facket igen. Justera pappersledarna för längd och bredd.
  Figur : Ledarlås, låsa upp
  obs!
  • Tryck inte pappersledaren för bredd för långt eftersom papperet då kan börja bukta.
  • Använd inte papper som har böjt sig mer än 6 mm (0,24 tum).
  • Om du inte justerar pappersledarna för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Korrekt justering av pappersledare
 5. Stäng pappersluckan och skjut tillbaka facket in i skrivaren
  Figur : Papperslucka, stänga
  När du har fyllt på papper ställer du in papperstyp och pappersstorlek för facket.
  • Om det inte finns tillräckligt med papper i facket kan du trycka in pappersledaren för längd så att du kan ladda tillräckligt med papper.
  • Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du lägga i ett papper i taget i facket.
  • Det går att fylla på med tidigare utskrivet papper. Den utskrivna sidan ska vara riktad uppåt med en kant som inte har böjt sig längst fram. Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du vrida på papperet. Observera att utskriftskvaliteten inte garanteras.
Facket är förinställt för Letter- eller A4-storlek, beroende på land/region. För att ändra storleken till A4 eller Letter behöver du justera spaken och pappersledaren för bredd på rätt sätt.
 1. Dra ut facket ur skrivaren. Öppna pappersluckan och ta bort papperet från facket om det är nödvändigt.
 2. För att ändra storleken till Letter vänder du på facket och tar tag i spaken på baksidan av facket och vrider den medurs.
  Figur : Vrid medurs
 3. Tryck ihop pappersledaren för bredd och dra den till kanten på spaken.
  Figur : Justera pappersledaren för bredd
  obs!
  För att ändra storlek till A4, flytta först pappersledaren för bredd till vänster och vrid spaken moturs. Om användaren tvingar spaken, kan det skada facket.

Fylla på papper i facket

I facket

 1. Dra ut pappersfacket. Anpassa fackstorleken för den pappersstorlek som laddas.
 2. Böj eller bläddra igenom pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i papperet.
  Figur : Böj eller bläddra igenom pappersbunten
 3. Placera papperet med utskriftssidan uppåt.
  Figur : Fyll på papper
 4. Sätt tillbaka facket i skrivaren.
 5. När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperstyp och -storlek för facket. Du hittar information om att ställa in papperstyp och pappersstorlek i Inställning av pappersstorlek och papperstyp.

Manuell påfyllning i facket

Om du vill använda papper av olika storlekar såsom kuvert, OH-film, etiketter eller papper med anpassad storlek behöver du justera pappersledarna för manuell matning i facket. Om du vill använda manuell matning i facket måste pappersledaren för längd/bredd justeras korrekt.

Tips när du använder manuell matning

 • Om du väljer Manuell dokumentmatare som Källa i programvaran måste du trycka på knappen Start färg eller Start svart varje gång du skriver ut en sida. Du får bara lägga utskriftspapper av en typ, storlek och vikt åt gången i facket.
 • För att förhindra papperstrassel, fyll inte på papper under utskrift. Detta gäller även andra typer av papper.
 • Ladda utskriftspapperet med framsidan uppåt och den övre kanten först in i facket och placera det i mitten av facket.
 • Använd endast det utskriftspapper som rekommenderas – annars kan det uppstå papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan du laddar dem i facket.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...