hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-318x färglaser-MFP - Ladda original

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.

På skannerglaset

Med skannerglaset kan du kopiera eller skanna original. Du kan få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala.
 1. Lyft och öppna skannerlocket.
  Figur : Skannerlock, öppna
 2. Placera originalet på skannerglaset med framsidan nedåt. Rikta in det mot registreringsguiden i hörnet längst upp till vänster på glaset.
  Figur : Placera originalet på glaset med framsidan nedåt
 3. Stäng skannerlocket.
  obs!
  • Om du lämnar skannerlocket öppet när du kopierar kan det påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
  • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
  • Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift ska du fälla upp skannerlocket tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet skannerlock.
    varning!
  • Var försiktig så att inte skannerglaset går sönder. Användarna kan skada sig.
  • Stick inte in händerna när du stänger locket. Skannerlocket kan falla ned på händerna och orsaka skador.
  • Titta inte in i ljuset från skannern när du kopierar eller skannar. Det är skadligt för ögonen.

I dokumentmataren (endast CLX-3185FN och CLX-3185FW)

Med dokumentmataren kan du fylla på upp till 15 pappersark (75 g/m2, 20 lb finpapper) för ett jobb.
 1. Böj eller bläddra igenom pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
  Figur : Böj eller bläddra igenom pappersbunten
 2. Lägg originalet med framsidan uppåt i dokumentmataren. Kontrollera att originalbuntens nederkant är i linje med pappersstorleksmarkeringen på dokumentinmatningsfacket.
  Figur : Ladda original
 3. Justera dokumentmatarens breddledare till papperets storlek.
  Figur : Pappersledare för bredd, justera
  obs!
  Damm på dokumentglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften. Håll alltid glaset rent.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...