hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-4300 lasermultifunktionsskrivare - Fylla på papper

Det här dokumentet innehåller anvisningar om hur du fyller på papper i pappersinmatningsfacket och den manuella mataren.
Lägg det utskriftsmaterial som du använder till flest utskrifter i pappersinmatningsfacket. Pappersinmatningsfacket rymmer högst 250 ark av vanligt papper med en vikt på 80 g/m2 (20 lb).

Fylla på papper i pappersinmatningsfacket

Använd följande steg för att fylla på papper i pappersinmatningsfacket.
 1. Öppna pappersinmatningsfacket och ta bort det från skrivaren.
  Figur : Ta bort pappersinmatningsfacket
 2. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i dem. Knacka pappersbunten mot en plan yta för att jämna ut den.
  Figur : Böj eller bläddra papperet
 3. Placera pappret med utskriftssidan nedåt.
  Figur : Utskriftssidan vänd nedåt
  obs!
  • Papper med brevhuvud: Du kan lägga brevpapper med den mönstrade sidan nedåt. Den övre kanten av arket med logotypen på bör placeras i främre delen av pappersinmatningsfacket.
  • Tidigare utskrivet papper: Placera den utskrivna sidan uppåt med en ovikt kant framåt. Om det uppstår problem med pappersmatningen ska du vrida på papperet. Observera att utskriftskvaliteten inte garanteras.
  obs!
  För att lägga i papper med en annan storlek justerar du pappersledarna därefter. Se Ändra storleken på pappret i pappersinmatningsfacket om du behöver hjälp.
 4. Lägg märke till markeringen som visar pappersgränsen på pappersinmatningsfackets båda innersidor. För mycket papper kan orsaka papperstrassel.
  Figur : Lägg märke till markeringen som visar pappersgränsen
 5. För tillbaka och skjut in pappersinmatningsfacket i skrivaren.
  Figur : Sätt tillbaka pappersinmatningsfacket
  obs!
  • När du har fyllt på papper konfigurerar du skrivaren för rätt papperstyp och pappersstorlek. Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
  • Om det uppstår problem med pappersmatningen kan du försöka med att lägga ett ark i taget i den manuella mataren.

Fylla på papper i den manuella mataren

Använd den manuella mataren till OH-film, etiketter, kuvert och vykort. Mataren är också användbar för att snabbt skriva ut med papperstyper eller pappersstorlekar som för tillfället inte är laddade i pappersinmatningsfacket.
Tips för att använda den manuella dokumentmataren
 • Lägg utskriftsmaterial med utskriftssidan uppåt. Den övre kanten ska gå in först i det manuella facket. Placera materialet i mitten av facket.
 • Ladda alltid endast det angivna utskriftsmaterialet för att undvika papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten.
 • Vid utskrift på utskriftsmaterial med storleken 76 x 127 mm (3 x 5 tum) från den manuella mataren öppnar du den bakre luckan.
 • Vid utskrift på OH-film öppnar du den bakre luckan. Annars kan arken gå sönder när de matas ut ur skrivaren.
Följ anvisningarna för att lägga papper i det manuella facket.
 1. Lägg ett ark av utskriftsmaterialet i mitten på den manuella mataren, med den sida som det ska skrivas ut på uppåt.
  Figur : Ladda den manuella mataren
  obs!
  Ladda den manuella mataren utefter vilket utskriftsmaterial som används:
  • Kuvert: ladda ett kuvert med fliksidan nedåt och med stämpelområdet överst till vänster.
  • OH-film: ladda OH-film med utskriftssidan uppåt. Den övre delen med den självhäftande remsan ska föras in i skrivaren först.
  • Etiketter: ladda ett ark med utskriftssidan uppåt och så att den övre kortsidan förs in i skrivaren först.
  • Papper med brevhuvud eller vattenstämpel: ladda det förtryckta papperet den mönstrade sidan uppåt och så att överkanten förs in i skrivaren först.
  • Förtryckt papper: ladda ett ark med den utskrivna sidan nedåt och med en ovikt kant mot skrivaren.
  • Kort: ladda ett kort med utskriftssidan uppåt och så att kortsidan förs in i skrivaren först.
 2. Justera den manuella matarens pappersledare till utskriftsmaterialets bredd utan att böja det.
  Figur : Justera den manuella matarens pappersledare
 3. När du har fyllt på papper ska du ställa in papperstyp och pappersstorlek för den manuella mataren.
 4. Öppna den bakre luckan för utskrift på OH-film och utskriftsmaterial i litet format (eller även för andra utskriftsmaterial).
  obs!
  Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...