hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-470x, SCX-472x lasermultifunktionsskrivare - Fylla på papper

Det här dokumentet beskriver hur du fyller på papper i skrivarfacken.

Fylla på papper i facket

Vid utskrift med facket ska du inte fylla på papper i den manuella mataren. Det kan orsaka papperstrassel.
Använd följande steg för att fylla på papper i facket.
 1. Ta bort pappersfacket från skrivaren.
 2. Använd fackets förlängningsdel (1) och justera storleken på facket enligt den pappersstorlek som du fyller på (2).
  Figur : Justera förlängningsdelen
 3. Justera pappersledarna för längd och bredd till papperets storlek.
  Figur : Justera pappersledarna för längd och bredd
 4. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i dem.
  Figur : Bläddra eller böj pappret
 5. Fyll på papperet i facket.
  Figur : Fyll på papperet
 6. Kläm ihop pappersledaren för längd och flytta den mot pappersbunten tills den lätt vidrör sidorna av pappersbunten. Kläm ihop pappersledaren för bredd och flytta den mot pappersbunten tills den lätt vidrör sidorna av pappersbunten.
  Figur : Justera pappersledarna
  obs!
  • Tryck inte pappersledaren för bredd så långt att materialet snedvrids.
  • Om du inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
  Figur : Korrekt positionering av pappersledarna
 7. Sätt tillbaka facket i skrivaren.
  Figur : Sätt tillbaka facket.
 8. Ställ in papperstyp och pappersstorlek för facket.

Fylla på papper i det manuella facket

Det manuella facket kan hålla speciella storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert.
Tips för att använda den manuella dokumentmataren
 • Lägg bara en typ, storlek och vikt för utskriftsmaterial åt gången i manuell mataren.
 • För att förhindra papperstrassel ska du inte fylla på papper när det fortfarande finns papper i den manuella mataren.
 • Lägg utskriftsmaterial med utskriftssidan uppåt. Den övre kanten ska gå in först i den manuella mataren. Placera materialet i mitten av mataren.
 • Ladda alltid endast det angivna utskriftsmaterialet för att undvika papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de laddas i den manuella mataren.
 • Om sidor överlappar vid utskrift med den manuella mataren, öppna facket och ta bort papperen. Försök skriva ut igen.
 • När papper inte matar väl vid utskrift, skjut in papperet manuellt tills det börjar mata automatiskt.
 • När skrivaren är i energisparläge matar den inte papper från den manuella mataren. Väck skrivaren genom att trycka på strömbrytaren innan den manuella dokumentmataren används.
Följ anvisningarna för att lägga papper i det manuella facket.
 1. Öppna luckan på den manuella mataren.
  Figur : Öppna luckan
 2. Expandera den manuella matarens pappersledare till en större bredd än utskriftsmaterialet.
  Figur : Expandera den manuella matarens pappersledare
 3. Justera den manuella matarens pappersledare till utskriftsmaterialets bredd utan att böja det.
  Figur : Justera den manuella matarens pappersledare

Skriva ut på specialmaterial

När du använder specialmaterial bör du mata in ett ark åt gången. För att få den bästa utskriftskvaliteten väljer du rätt medietyp i fönstret Utskriftsinställningar, fliken > Papper > Papperstyp.
Om du till exempel vill skriva ut etiketter väljer du Etiketter som Papperstyp.
Den här tabellen visar användningen av specialmaterial i varje pappersfack.
Typ
Fack
Manuell matare
Vanligt
S
S
Tjockt
S
S
Tjockare
S
Tunt
S
S
Finpapper
S
S
Färg
S
Kartong
S
S
Etiketter
S
OH-film
S
Kuvert
S
Tjockt kuvert
S
Förtryckt
S
Bomull
S
Returpapper
S
S
Arkiv
S
S
(S: Stöds. Blankt: Ej tillgängligt)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...