hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-470x, SCX-472x lasermultifunktionsskrivare - Ladda original

Det här dokumentet beskriver hur du laddar originaldokument i skrivaren. Du kan använda skannerglaset eller dokumentmataren för att lägga i ett original för att kopiera, skanna och skicka ett fax (endast SCX-472x-serien).

Förbereda original

Följ de här riktlinjerna för att förbereda ett originaldokument:
 • Lägg inte i dokument som är mindre än 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 tum) eller större än 216 x 356 mm (8,5 x 14 tum).
 • Försök inte att läsa in följande typer av papper, för att förhindra papperstrassel, låg utskriftskvalitet och att skrivaren skadas.
  • Karbonpapper eller papper med karbonbaksida
  • Bestruket papper
  • Pergament eller tunt papper
  • Skrynkliga eller veckade papper
  • Böjda eller rullade papper
  • Trasiga papper
 • Ta bort alla häftklamrar eller gem innan du laddar.
 • Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på dokumentet är helt torrt innan du lägger i det.
 • Lägg inte i originaldokument med olika storlek eller vikt.
 • Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra ovanliga egenskaper.

Lägga ett original på skannerglaset

Kopiera eller skanna original med skannerglaset. Kontrollera att inga original ligger i dokumentmataren. Om ett original upptäcks i dokumentmataren prioriterar maskinen detta framför original på skannerglaset. För att få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala, använd skannerglaset.
Följ de här stegen för att lägga ett original på skannerglaset.
 1. Öppna skannerlocket.
  Figur : Öppna skannerlocket
 2. Lägg dokumentet på skannerglaset med utskriftssidan nedåt och det övre vänstra hörnet mot skannerglasets övre vänstra hörn.
  Figur : Justera originaldokumentet enligt vägledningen på glaset
 3. Stäng skannerlocket.
    varning!
  • Var försiktig så att inte skannerglaset går sönder. Du kan skadas.
  • Var försiktig så att inte skannerlocket stängs på dina händer. Du kan skadas.
  • Titta inte på lampan inuti skannern när du skannar eller kopierar. Det är skadligt för ögonen och det kan vara farligt.
  obs!
  • Att lämna skannerlocket öppet när du kopierar kan påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
  • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
  • Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift ska du lyfta upp skannerlocket tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet lock.

Lägga original i dokumentmataren

Med dokumentmataren kan upp till 40 pappersark (75 g/m2, 20 lb finpapper) laddas för en utskrift.
Följ följande steg för att lägga ett original i dokumentmataren.
 1. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
  Figur : Bläddra eller böj pappret
 2. Öppna dokumentmatningsluckan.
  Figur : Öppna dokumentmatningsluckan
 3. Placera originaldokumentet med utskriftssidan uppåt i dokumentmataren. Kontrollera att originalbuntens nederkant är i linje med den pappersstorlek som är markerad på dokumentinmatningsfacket.
  Figur : Lägg med utskriftssidan uppåt
 4. Justera dokumentmatarens breddledare till papperets storlek.
  Figur : Justera pappersledarna
  obs!
  • Damm på den automatiska dokumentmatarens glas kan orsaka svarta linjer på utskriften. Håll det alltid rent.
  • Så här skriver du ut på båda sidor av papperet med den automatiska dokumentmataren: på kontrollpanelen trycker på (Kopiera) > (Meny) > Copy Feature (Kopieringsfunktion) > Duplex (Dubbelsidig) > 1 -> 2 Side Long (Långsidig) eller 1 -> 2 Side Short (Kortsidig)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...