hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-4600, SCX-4623 lasermultifunktionsskrivare - Fylla på papper

Det här dokumentet beskriver hur du fyller på papper i skrivarfacken.

Fylla på papper i fack 1

Använd följande steg för att fylla på papper i fack 1.
 1. Dra ut pappersfacket. Justera storleken på facket enligt den pappersstorlek som du fyller på.
 2. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i dem.
  Figur : Böj eller bläddra papperet
 3. Placera pappret med utskriftssidan nedåt.
  Figur : Utskriftssidan vänd nedåt
 4. Sätt tillbaka facket i skrivaren.
 5. Ställ in papperstyp och pappersstorlek för facket.
  obs!
  • Om problem uppstår med pappersmatningen bör du kontrollera om papperet uppfyller specifikationerna för utskriftsmaterial. Prova sedan att lägga ett ark i taget i det manuella facket.

Fylla på papper i det manuella facket

Det manuella facket kan hålla speciella storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert. Det är användbart för ensidig utskrift på brevpapper eller färgat papper.
Tips för att använda multifunktionsfacket
 • Om du väljer Manuell matare som Källa från programmet ska du trycka på OK varje gång du skriver ut en sida. Ladda endast en typ, storlek och vikt på utskriftsmaterialet åt gången i det manuella facket.
 • För att förhindra papperstrassel ska du inte fylla på papper om det fortfarande finns papper i multifunktionsfacket. Detta gäller även andra typer av utskriftsmaterial.
 • Lägg utskriftsmaterial med utskriftssidan uppåt. Den övre kanten ska gå in först i det manuella facket. Placera materialet i mitten av facket.
 • Ladda alltid endast det angivna utskriftsmaterialet för att undvika papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de fylls på i det manuella facket.
Följ anvisningarna för att lägga papper i det manuella facket.
 1. Fyll på papper i det manuella facket.
  Figur : Fyll på papper i det manuella facket
  obs!
  • Tvinga inte papperet förbi ytan med -ikonen när du fyller på.
  • När du skriver ut på specialmaterial bör du följa riktlinjerna för specialmaterial i användarhandboken.
  • Om papper överlappar vid utskrift från det manuella facket, öppna fack 1 och ta bort de överlappande papperen och försök sedan skriva ut igen.
  • Om papper inte matas normal vid utskrift skjuter du in papperet manuellt tills det börjar mata automatiskt.
 2. Tryck ihop det manuella fackets pappersledare för bredd och justera dem enligt papperets bredd. Tryck inte in pappersledaren för tätt mot kanten på papperet, för då kan den böja papperet, vilket kan orsaka papperstrassel eller sned inmatning.
 3. Öppna ett program och starta utskriftsmenyn för att skriva ut.
 4. Välj Utskriftsinställningar.
 5. Välj fliken Papper i Utskriftsinställningar och välj sedan en lämplig papperstyp.
  obs!
  Om du till exempel vill använda en etikett ställer du in papperstypen på Etikett.
 6. Välj Manuell matare för papperskällan och tryck sedan på OK.
 7. Börja skriva ut från programmet.
  obs!
  När du skriver ut flera sidor laddar du nästa ark efter att den första sidan skrivs ut, och trycker sedan på OK. Upprepa det här steget för alla sidor som ska skrivas ut.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...