hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-4300 lasermultifunktionsskrivare - Ladda original

Det här dokumentet beskriver hur du laddar originaldokument i skrivaren. Du kan använda dokumentglaset för att lägga på ett original för kopiering och skanning.

Lägga original på dokumentglaset

Använd följande steg för att lägga ett original på dokumentglaset.
 1. Öppna dokumentluckan.
  Figur : Öppna dokumentluckan
 2. Lägg dokumentet på dokumentglaset med utskriftssidan nedåt och det övre vänstra hörnet mot dokumentglasets övre vänstra hörn.
  Figur : Rikta in enligt vägledningen på glaset
 3. Stäng dokumentluckan. Var noggrann med att inte flytta på dokumentet.
  obs!
  • Att lämna dokumentlocket öppet när du kopierar kan påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
  • Damm på dokumentglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
  • Om du kopierar/skannar en sida från en bok eller en tidskrift ska du lyfta upp dokumentlocket tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm börjar du kopiera/skanna med locket öppet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...