hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLP-41x, CLP-68x Xpress SL-C181x färglaserskrivare - Fylla på papper i facket

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.
  varning!
 • Användning av utskriftspapper som inte uppfyller dessa specifikationer kan orsaka problem eller kräva reparation. Sådana reparationer täcks inte av garanti eller serviceavtal.
 • Använd inte fotopapper för bläckskrivare med den här skrivaren. Det kan allvarligt skada skrivaren.
 • Användning av antändligt utskriftspapper kan orsaka brand.
 • Använd endast angivet utskriftspapper.
  varning!
Användning av lättantändliga papper eller främmande material som lämnas kvar i skrivaren kan leda till att enheten överhettas och kan i sällsynta fall orsaka brand.

Facköversikt

För att ändra storlek måste användare justera pappersledarna.
  Figur : CLP-41x, C181x serie
 1. Spak för att förlänga fack
 2. Pappersledare för längd
 3. Pappersledare för bredd
 4. Pappersledare för bredd på en manuell matare
  Figur : Serien CLP-68x
 1. Spak för att förlänga fack
 2. Pappersledare för längd
 3. Pappersledare för bredd
För papper i Legal-format: tryck på knappen så som visas på följande bild och dra ut facket.
Figur : Papper i Legal-format
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.
  varning!
Om användare inte justerar pappersledarna kan det orsaka pappersregistrering, bildförvrängning eller papperstrassel.

Fylla på papper i facket

Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen.

Fack 1 och valfritt fack

 1. Dra ut pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, ta bort
 2. Tryck ihop och skjut in pappersledaren för bredd och spaken för papperslängd för att placera dem vid rätt markering för pappersstorlek längst ned i facket för att justera storlek.
  Figur : CLP-41x, C181x serie
  Figur : Serien CLP-68x
 3. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i papper.
  Figur : Böj eller Bläddra inte pappret
 4. Efter att ha lagt i papper i facket ska du trycka ihop pappersledarna för bredd och pappersledaren för längd.
   Figur : CLP-41x, C181x serie
  1. Pappersledare för längd
  2. Pappersledare för bredd
   Figur : Serien CLP-68x
  1. Pappersledare för längd
  2. Pappersledare för bredd
  obs!
  • Tryck inte pappersledaren för bredd för långt, papperet kan vridas.
  • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Justering av pappersledaren för bredd
  • Använd inte papper med böjd framkant – papperstrassel kan uppstå eller papperet kan bli skrynkligt.
   Figur : Böjd framkant
 5. Sätt tillbaka facket i skrivaren.
  Figur : Pappersfack, för in
 6. När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperstyp och -storlek för facket.
  Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
  obs!
  1. För att skriva ut från ett program öppnar du ett program och starta utskriftsmenyn.
  2. Välj Utskriftsinställningar.
  3. Tryck på fliken Papper i Utskriftsinställningar och välj en lämplig papperstyp.
  4. Välj Automatiskt val för papperskällan och tryck sedan på OK.
  5. Börja skriva ut från programmet.

Flerfunktions- eller manuellt matningsfack

Det flerfunktionella eller manuella matningsfacket kan hålla olika storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och kuvert, se Specifikationer för utskriftspapper.

Tips för att använda flerfunktions- eller manuellt matningsfack

 • Lägg bara en typ, storlek och vikt av utskriftspapper åt gången i flerfunktionsmataren eller det manuella matningsfacket.
 • Förhindra papperstrassel genom att inte fylla på papper under utskrift när det fortfarande finns papper i flerfunktionsmataren eller det manuella matningsfacket. Detta gäller även andra typer av papper.
 • Ladda endast det angivna utskriftspapperet för att undvika papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de laddas i flerfunktionsmataren eller det manuella matningsfacket.
 1. Dra ut pappersfacket för manuell matning.
  Figur : CLP-41x, C181x serie
  ELLER
  Tryck på frigivningen för att öppna flerfunktionsfacket.
  Figur : Serien CLP-68x
 2. Fyll på papperet.
  Figur : CLP-41x, C181x serie
  Figur : Serien CLP-68x
 3. Tryck ihop flerfunktionsmatarens eller det manuella matningsfackets pappersledare för bredd och justera dem enligt papperets bredd. Tryck inte för hårt – då blir papperet böjt vilket leder till papperstrassel eller att det hamnar snett.
  Figur : CLP-41x, C181x serie
  Figur : Serien CLP-68x
  obs!
  • När du skriver ut på specialpapper måste du följa riktlinjerna för att fylla på. Se Skriva ut på specialpapper.
  • När papper överlappar vid utskrift från multifunktionsfacket, öppna fack 1 och ta bort överlappande papper och försök sedan skriva ut igen.
 4. När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperstyp och -storlek för flerfunktionsmataren eller det manuella matningsfacket.
  obs!
  1. För att skriva ut från ett program öppnar du ett program och starta utskriftsmenyn.
  2. Välj Utskriftsinställningar.
  3. Tryck på fliken Papper i Utskriftsinställningar och välj en lämplig papperstyp. Om du vill använda etiketter ställer du till exempel in papperstypen på Etikett.
  4. Välj Manuell matare eller Multifunktionsfack för papperskällan, och tryck sedan på OK.
  5. Börja skriva ut från programmet. Om skrivaren har ett multifunktionsfack (kallas även flerfunktionsfack eller kombifack) trycker du på OK på kontrollpanelen varje gång ett pappersark laddas.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...