hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-8380 färglasermultifunktionsskrivare - Fylla på papper

Det här dokumentet beskriver hur du fyller på papper i skrivarfacken.
Lägg det utskriftsmaterial som du använder till dina flesta utskrifter i fack 1. Fack 1 rymmer max 520 ark vanligt papper på 80 g/m2 (20 lb finpapper). Du kan köpa ett extra fack och montera det under standardfacket för att fylla på med ytterligare 520 pappersark.

Fylla på papper i fack 1, det extra facket eller högkapacitetsmataren (tillval)

Använd följande steg för att fylla på en bunt med papper i Letter-storlek i pappersfack 1, det extra facket eller i högkapacitetsmataren (tillval).
 1. Dra ut pappersfacket. Placera papperen i facket med den sida som ska skrivas ut på vänd uppåt.
  Figur : Öppna pappersfacket och fyll på papper
  obs!
  Placera den sida som ska skrivas på uppåt. Se tabellen för specifika anvisningar.
  Kuvert
  Förtryckt papper
  OH-film
  Hålslaget papper
  Kartong
  Brevpapper
  Etikett
 2. Efter att papper har lagts i facket klämmer du ihop pappersledaren för bredd och flyttar den mot pappersbunten tills den lätt vidrör sidorna av pappersbunten. Tryck inte in pappersledaren för tätt mot kanten på papperet, för då kan den böja papperet.
  Figur : Justera pappersledaren för bredd
  obs!
  • Tryck inte pappersledarna för bredd så långt att materialet snedvrids.
  • Papperstrassel kan inträffa om pappersledarna för bredd inte justeras korrekt.
  Figur : Korrekt positionering av pappersledaren för bredd
 3. Ställ in papperstyp och pappersstorlek för facket.
  obs!
  • Om det uppstår problem med pappersmatningen lägger du ett ark i taget i multifunktionsfacket.

Lägga papper i multifunktionsfacket

Flerfunktionsfacket (även kallat multifunktionsfacket eller kombifacket) kan hålla olika storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. OH-film, vykort, anteckningskort och kuvert. Det är användbart för ensidig utskrift på brevpapper eller färgat papper.
Tips för att använda multifunktionsfacket
 • Ladda endast en storlek på utskriftsmaterial åt gången i multifunktionsfacket.
 • För att förhindra papperstrassel ska du inte fylla på papper om det fortfarande finns papper i multifunktionsfacket. Detta gäller även andra typer av utskriftsmaterial.
 • Lägg utskriftsmaterial nedåtvänt. Den övre kanten ska gå in först i multifunktionsfacket. Placera materialet i mitten av facket.
 • Ladda alltid endast det angivna utskriftsmaterialet för att undvika papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten.
 • Jämna ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de fylls på i multifunktionsfacket.
Följ anvisningarna för att lägga i papper i multifunktionsfacket.
 1. Öppna flerfunktionsfacket och vik ut fackets förlängningsdel.
  Figur : Öppna flerfunktionsfacket
 2. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i dem.
  Figur : Böj eller bläddra papperet
  OH-film: Håll i kanterna och undvik att vidröra utskriftssidan. Oljor från fingrarna kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
 3. Ladda papperet i facket med utskriftssidan vänd nedåt.
  Figur : Fyll på papperet
  obs!
  Placera den sida som ska skrivas på nedåt. Se tabellen för specifika anvisningar.
  Kuvert
  Förtryckt papper
  OH-film
  Hålslaget papper
  Kartong
  Brevpapper
  Etikett
  Banderollpapper
  Lägg i ett ark i taget och mata papperet med båda händerna eftersom papperet är längre än flerfunktionsfacket.
 4. Tryck ihop flerfunktionsfackets pappersledare för bredd och justera dem enligt papperets bredd. Flytta varje pappersledaren mot pappersbunten tills de lätt vidrör sidorna av pappersbunten. Tryck inte in pappersledaren för tätt mot kanten på papperet, för då kan den böja papperet, vilket kan orsaka papperstrassel eller sned inmatning.
  Figur : Justera pappersledarna för bredd
 5. Ställ in papperstyp och pappersstorlek för multifunktionsfacket.
  obs!
  Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
 6. När utskriften är klar viker du flerfunktionsfackets förlängningsdel och stänger facket.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...