hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-8380 färglasermultifunktionsskrivare - Ladda original

Det här dokumentet beskriver hur du laddar originaldokument i skrivaren. Du kan använda skannerglaset eller den dubbla automatiska dokumentmataren (DADF) för att lägga ett original för att kopiera, skanna och skicka ett fax.

Lägga ett original på skannerglaset

Kontrollera att inga original ligger i den dubbla automatiska dokumentmataren. Om ett original upptäcks i den dubbla automatiska dokumentmataren prioriterar maskinen detta framför original på skannerglaset. För att få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala, använd skannerglaset.
Följ de här stegen för att lägga ett original i på skannerglaset.
 1. Öppna skannerlocket.
  Figur : Öppna skannerlocket
 2. Lägg dokumentet på skannerglaset med utskriftssidan nedåt och det övre vänstra hörnet mot skannerglasets övre vänstra hörn.
  Figur : Rikta in enligt vägledningen på glaset
 3. Stäng skannerlocket.
  obs!
  • Att lämna skannerlocket öppet när du kopierar kan påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
  • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
  • Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift ska du lyfta upp skannerlocket tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet lock.

Ladda original i den dubbla automatiska dokumentmataren

Med dokumentmataren kan upp till 100 ark papper (75 g/m2, 20 lb finpapper) laddas för en utskrift.
När du använder den dubbla automatiska dokumentmataren:
 • I den dubbla automatiska dokumentmataren: Lägg inte i dokument som är mindre än 69 (B) x 145 (L) mm (2,7 x 5,7 tum) eller större än 216 (B) x 356 (L) mm (8,5 x 14 tum).
 • Försök inte att ladda någon av följande papperstyper:
  • karbonpapper eller papper med karbonbaksida
  • bestruket papper
  • pergament eller tunt papper
  • skrynkliga eller veckade papper
  • böjda eller rullade papper
  • trasiga papper
 • Ta bort alla häftklamrar eller gem innan du laddar.
 • Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på dokumentet är helt torrt innan du lägger i det.
 • Lägg inte i originaldokument med olika storlek eller vikt.
 • Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra ovanliga egenskaper.
Använd följande steg för att lägga ett original DADF-enheten.
 1. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
  Figur : Bläddra eller böj pappret
 2. Lägg i originalet med utskriftssidan uppåt i DADF-enheten. Kontrollera att originalbuntens nederkant är i linje med den pappersstorlek som är markerad på dokumentinmatningsfacket.
  Figur : Lägg med utskriftssidan uppåt
 3. Justera dokumentmatarens breddledare till papperets storlek.
  Figur : Justera pappersledarna
  obs!
  Damm på DADF-enhetens glas kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...