hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLP-36x färglaserskrivare - Fylla på papper i facket

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.
  varning!
 • Användning av utskriftsmaterial som inte uppfyller dessa specifikationer kan orsaka problem eller kräva reparation. Sådana reparationer täcks inte av garanti eller serviceavtal.
 • Använd inte fotopapper för bläckskrivare med den här skrivaren. Det kan allvarligt skada skrivaren.
 • Användning av antändligt utskriftsmaterial kan orsaka brand.
 • Använd endast angivet utskriftsmaterial.
  varning!
Användning av lättantändliga material eller främmande material som lämnas kvar i skrivaren kan leda till att enheten överhettas och kan i sällsynta fall orsaka brand.

Fylla på papper i facket

 1. Dra ut pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, ta bort
 2. Öppna pappersluckan.
  Figur : Pappersluckan, öppna
 3. Tryck på och lås upp ledarlåset i facket och dra ut facket manuellt. Justera pappersledaren för längd och pappersledaren för bredd.
  Figur : Ledarlås, lås upp
 4. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i papper.
  Figur : Böj eller Bläddra inte pappret
 5. Placera pappret med utskriftssidan uppåt.
  Figur : Papper, sätt i
  För papper mindre än Letter-format, tryck på och lås upp ledarlåset i facket, och skjut in facket manuellt. Justera pappersledaren för längd och pappersledaren för bredd.
  Figur : Liten pappersstorlek, lås upp
  Figur : Liten pappersstorlek, justera pappersledarna
  För papper längre än Legal-format, tryck på och lås upp ledarlåset i facket, och dra ut facket manuellt. Justera pappersledaren för längd och pappersledaren för bredd.
  Figur : Lång pappersstorlek, lås upp
  Figur : Lång pappersstorlek, justera pappersledarna
  obs!
  • Tryck inte pappersledaren för bredd för långt – då snedvrids materialet.
  • Använd inte papper med böjd framkant – papperstrassel kan uppstå eller papperet kan bli skrynkligt.
  • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Korrekt justering av pappersledarna
 6. Justera pappersledarna för bredd till pappersbuntens kant utan att böja pappersbunten.
  Figur : Justera pappersledarna för längd och bredd
 7. Stäng den pappersluckan.
  Figur : Papperslucka, stäng
 8. För in pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, för in
 9. Ställ vid utskrift av ett dokument in papperstyp och storlek för facket, se Inställning av pappersstorlek och papperstyp.
  obs!
  Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
  1. För att skriva ut från ett program öppnar du ett program och starta utskriftsmenyn.
  2. Välj Utskriftsinställningar.
  3. Tryck på fliken Papper i Utskriftsinställningar och välj en lämplig papperstyp. Om du till exempel vill använda en etikett ställer du in papperstypen på Etikett.
  4. Välj Automatiskt val (eller Manuell dokumentmatare) för papperskällan och tryck sedan på OK.
  5. Börja skriva ut från programmet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...