hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-3170 och CLX-3175 färglasermultifunktionsskrivare - Ladda pappersfacket och ändra pappersstorleken

Det här dokumentet beskriver hur du ändrar storleken på papper i pappersfacket.
För att fylla på med längre papper, som papper i Legal-format, justerar du pappersledarna för att förlänga pappersfacket. Om du vill ändra fack 1 för att fylla på en annan pappersstorlek behöver du justera pappersledaren för längd.

Ändra storlek på papper i fack 1

Följ de här stegen för att fylla på en bunt med papper i Letter-storlek i pappersfack 1.
 1. Öppna fack 1 och öppna sedan pappersluckan och ta bort eventuellt papper från facket.
 2. Tryck på och lås upp ledarlåset (1) längst upp i facket, och dra sedan ut facket manuellt (2).
  Figur : Ta bort pappersfacket
 3. Fyll på papper i facket.
  Figur : Fyll på papper i facket
 4. Skjut pappersledaren för längd tills den lätt vidrör änden av pappersbunten. Justera pappersledarna för bredd till pappersbuntens kant utan att böja pappersbunten.
  Figur : Justera pappersledarna
  För papper som är mindre än Letter-format: Återställ pappersledarna till deras ursprungslägen och justera sedan pappersledare för längd och pappersledare för bredd.
  Figur : För papper som är kortare än Letter-format
  För papper som är kortare än 222 mm (8,74 tum): tryck på och lås upp ledarlåset (1) i facket, och skjut sedan in facket manuellt (2). Justera pappersledaren för längd och pappersledaren för bredd.
  Figur : Justera pappersledarna
  obs!
  • Tryck inte pappersledarna för bredd så långt att materialet snedvrids.
  • Om du inte justerar pappersledarna för bredd kan det uppstå papperstrassel.
  Figur : Justera pappersledarna för bredd lämpligt
 5. Stäng den pappersluckan.
  Figur : Stäng pappersluckan
 6. Skjut tillbaka fack 1 i skrivaren.
 7. När du har fyllt på papper ska du ställa in papperstyp och pappersstorlek för facket.
  obs!
  • Pappersledaren för längd kan flytta på sig om det inte finns tillräckligt med papper i facket. Se till att ha tillräckligt mycket papper i facket.
  • Om problem uppstår med pappersmatningen kan du fylla på papper i facket ett ark i taget.
  • För tidigare utskrivet papper: Fyll på facket med den utskrivna sidan uppåt med en ovikt kant framåt. Om det uppstår problem med pappersmatningen ska du vrida på papperet. Utskriftskvaliteten garanteras inte.

Ändra facket mellan Letter och A4

Facket är förinställt till Letter- eller A4-storlek, beroende på land. För att ändra storleken till A4 eller Letter behöver du justera spaken och pappersledaren för bredd ordentligt. Följ de här stegen för att justera pappersledaren.
 1. Dra ut facket ur skrivaren. Öppna pappersluckan och ta bort pappret från facket vid behov.
 2. Om du vill ändra storlek till Letter, håll spaken på baksidan av facket och vrid spaken medurs.
  Figur : Växla mellan Letter och A4
 3. Tryck ihop pappersledaren för bredd och dra den till slutet av spaken.
  Figur : Justera pappersledaren för bredd
  obs!
  Om du vill ändra storlek till A4 flyttar du först pappersledaren för bredd till vänster och vrider spaken moturs. Om du tvingar spaken kan det skada facket.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...