hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung färglasermultifunktionsskrivare CLX-3170 och CLX-3175 - Ladda original

Det här dokumentet beskriver hur du laddar originaldokument i skrivaren. Du kan använda skannerglaset eller den automatiska dokumentmataren för att lägga i ett original för kopiering, skanning och att skicka ett fax.

Lägga ett original på skannerglaset

Kontrollera att inga original ligger i den automatiska dokumentmataren. Om ett original upptäcks i den automatiska dokumentmataren prioriterar maskinen detta framför original på skannerglaset. För att få den bästa skanningskvaliteten, särskilt för bilder i färg eller gråskala, använd skannerglaset.
Följ de här stegen för att lägga ett original i på skannerglaset.
 1. Öppna skannerlocket.
  Figur : Öppna skannerlocket
 2. Lägg dokumentet på skannerglaset med framsidan nedåt och det övre vänstra hörnet mot skannerglasets övre vänstra hörn.
  Figur : Vägledning på glaset
 3. Stäng skannerlocket.
    varning!
  • Var försiktig så att inte skannerglaset går sönder. Du kan skadas.
  • Var försiktig så att inte skannerlocket stängs på dina händer. Du kan skadas.
  • Titta inte på lampan inuti skannern när du skannar eller kopierar. Det är skadligt för ögonen och det kan vara farligt.
  obs!
  • Att lämna skannerlocket öppet när du kopierar kan påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
  • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
  • Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift ska du lyfta upp skannerlocket tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet lock.

Ladda original i den automatiska dokumentmataren

Med dokumentmataren kan upp till 15 ark papper (75 g/m2, 20 lb finpapper) laddas för en utskrift.
När du använder den automatiska dokumentmataren:
 • I den automatiska dokumentmataren: Lägg inte i dokument som är mindre än 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 tum) eller större än 216 x 356 mm (8,5 x 14 tum).
 • Försök inte att ladda någon av följande papperstyper:
  • karbonpapper eller papper med karbonbaksida
  • bestruket papper
  • pergament eller tunt papper
  • skrynkliga eller veckade papper
  • böjda eller rullade papper
  • trasiga papper
 • Ta bort alla häftklamrar eller gem innan du laddar.
 • Kontrollera att eventuellt klister, bläck eller korrigeringsvätska på dokumentet är helt torrt innan du lägger i det.
 • Lägg inte i originaldokument med olika storlek eller vikt.
 • Lägg inte i häften, broschyrer, OH-film eller dokument med andra ovanliga egenskaper.
Följ följande steg för att lägga ett original i dokumentmataren.
 1. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
  Figur : Bläddra eller böj pappret
 2. Lägg i originalet med utskriftssidan uppåt i den automatiska dokumentmataren. Kontrollera att originalbuntens nederkant är i linje med den pappersstorlek som är markerad på dokumentinmatningsfacket.
  Figur : Lägg med utskriftssidan uppåt
 3. Justera dokumentmatarens breddledare till papperets storlek.
  Figur : Justera pappersledarna
    varning!
  För inte in händerna i den automatiska dokumentmatarens vals. Du kan skadas.
  obs!
  Damm på den automatiska dokumentmatarens glas kan orsaka svarta linjer på utskriften. Håll det alltid rent.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...