hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-6122, SCX-6322 lasermultifunktionsskrivare - Fylla på papper i facket

Det här dokumentet förklarar hur du fyller på papper i facket.

I fack 1

Lägg det utskriftsmaterial som används till de flesta utskrifterna i fack 1. Fack 1 rymmer max 550 ark vanligt papper med en vikt på 75 g/m2.
Användare kan köpa det extra facket (fack 2) och montera det under standardfacket för att fylla på med ytterligare 550 pappersark.

Fylla på papper i fack 1 eller extra fack 2

 1. För att fylla på papper drar du ut pappersfacket och lägger i papper, med den sida som ska skrivas ut på uppåt.
  Figur : Fylla på papper
 2. När du har fyllt på papper ska du ställa in papperstyp och pappersstorlek för multifunktionsfacket.
  obs!
  • Om det uppstår problem med pappersmatningen ska du lägga ett ark i taget i multifunktionsfacket.
  • Det går att fylla på med tidigare utskrivet papper. Den utskrivna sidan ska vara riktad uppåt med en ovikt kant framåt. Om det uppstår problem med pappersmatning ska du vrida på papperet. Observera att utskriftskvaliteten inte garanteras.

Ändra storleken på pappret i pappersfacket

För att fylla på med längre papper, som papper i Legal-format, behöver du justera pappersledarna för att förlänga pappersfacket.
  Figur : Pappersstorlek
 1. Pappersledare för längd
 2. Pappersledare för bredd
 1. Justera pappersledaren för längd till önskad papperslängd. Den är förinställd till Letter- eller A4-storlek, beroende på land/region. För att ladda en annan storlek lyfter du och för in pappersledaren för längd i rätt position.
  Figur : Pappersledare för längd, justera
 2. Efter att papper har lagts i facket, kläm ihop pappersledaren för bredd så som visas och flytta den samtidigt mot pappersbunten tills den lätt vidrör sidorna av pappersbunten. Tryck inte på ledaren för hårt till kanten av papperet; ledaren kan böja papperet.
  Figur : Pappersledare för bredd, justera
  • Tryck inte pappersledarna för bredd så långt att materialet snedvrids.
  • Om användare inte justerar pappersledaren för bredd kan det uppstå papperstrassel.
   Figur : Papper i fack

I multifunktionsfacket

Multifunktionsfacket (även kallat flerfunktionsfack eller kombifack) kan hålla särskilda storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. OH-film, vykort, anteckningskort och kuvert. Det är användbart för ensidig utskrift på brevpapper eller färgat papper.
För att lägga papper i multifunktionsfacket:
 1. Öppna multifunktionsfacket och vik ut fackets förlängningsdel, så som visas.
  Figur : Multifunktionsfack, öppna
 2. Om du använder papper: böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i dem.
  Figur : Böj eller bläddra
  För OH-film: håll dem i kanterna och undvik att vidröra utskriftssidan. Oljor från fingrarna kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
 3. Ladda papperet i facket med utskriftssidan vänd nedåt.
  Figur : Ladda papper, utskriftssidan nedåt
  obs!
  Beroende på vilken typ av material som används bör du följa dessa riktlinjer för att fylla på:
  • Kuvert: Fliksidan nedåt och med stämpelområdet överst till vänster.
  • OH-film: Utskriftssidan uppåt, och den övre delen med den självhäftande remsan förs in i skrivaren först.
  • Etiketter: Lägg med utskriftssidan uppåt och så att den övre kortsidan förs in i skrivaren först.
  • Förtryckt papper: Den mönstrade sidan uppåt med överkanten mot skrivaren.
  • Kartong: Utskriftssidan uppåt, och kortsidan förs in i skrivaren först.
  • Tidigare utskrivet papper: Den tidigare utskrivna sidan nedåt med en ovikt kant mot skrivaren.
 4. Tryck ihop multifunktionsfackets pappersledare för bredd och justera dem enligt papperets bredd. Tryck inte för hårt – då blir papperet böjt, vilket leder till papperstrassel eller att det hamnar snett.
  Figur : Breddledare, justera
 5. När du har fyllt på papper ska du ställa in papperstyp och pappersstorlek för multifunktionsfacket.
  obs!
  Inställningarna som görs från skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen.
 6. När du har skrivit ut: vik multifunktionsfackets förlängningsdel och stäng facket.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...