hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress färglaserskrivare - Så här byter du ut bildenheten

Det här dokumentet beskriver hur du byter ut bildenheten på Samsung Xpress färglaserskrivare SL-C430, SL-C432, SL-C433, SL-C435 och SL-C436.
När bildenhetens (trummans) användningstid har förfallit visas fönstret för Smart Panel på datorn och talar om att bildenheten behöver bytas. Annars slutar skrivaren att skriva ut.
  varning!
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna bildenhetens förpackning. De kan repa ytan på bildenheten.
 • Rör inte det gröna området på bildenheten. Använd handtaget på bildenheten för att undvika att röra området.
 • Undvik skador på bildenheten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov.
 • Innan du stänger den främre luckan ska du se till att alla tonerkassetter är rätt installerade.

Så här byter du ut bildenheten

Följ dessa steg när du ska byta ut bildenheten.
 1. Tryck på frigöringsknappen för luckan och öppna sedan den främre luckan.
  Figur : Exempel på hur man trycker på frigöringsknappen för luckan och sedan öppnar den främre luckan
 2. Ta tag i tonerkassetternas handtag och ta sedan bort dem från skrivaren.
  Figur : Exempel på hur man tar tag i tonerkassetterna
 3. Ta tag i spilltonerbehållaren och ta sedan bort den från skrivaren.
  Figur : Exempel på hur man tar tag i spilltonerbehållaren för att ta bort den
 4. Ta tag i bildenheten och ta sedan bort den från skrivaren.
  Figur : Exempel på hur man tar tag i bildenheten för att ta bort den
 5. Ta ut den nya bildenheten ur dess förpackning och sätt sedan in den i skrivaren.
  Figur : Exempel på hur man tar ut den nya bildenheten ur dess förpackning och sedan sätter in bildenheten i skrivaren
 6. Sätt försiktigt tillbaka spilltonerbehållaren i skrivaren.
  Figur : Exempel på hur man sätter tillbaka spilltonerbehållaren
 7. Sätt tillbaka tonerkassetterna.
  Figur : Exempel på hur man sätter tillbaka tonerkassetterna
 8. Stäng den främre luckan.
  Figur : Exempel som visar hur man stänger den främre luckan.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...