hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-6122, SCX-6322 lasermultifunktionsskrivare - Så här byter du ut trumenheten

Detta dokument beskriver hur du byter ut bildenheten. När bildenhetens (trummans) användningstid har förfallit visas fönstret för Smart Panel på datorn och talar om att bildenheten behöver bytas. Annars slutar skrivaren att skriva ut.
Trumpatronens livslängd är cirka 20 000 utskrifter. På LCD-skärmen visas meddelandet Drum Warning (Varning trumma) när trumman närmar sig slutet på sin livslängd. Cirka 20 000 fler utskrifter kan göras, men det rekommenderas att du har en ny trumpatron i beredskap.
 • Replace Drum (Byt ut trumman) visas på skärmen.
 • Statuslysdioden lyser rött.

Byta trumpatronen

 1. Öppna sidoluckan genom att dra i dess spärr.
  Figur : Sidolucka, öppna
 2. Öppna den främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppen
 3. Vrid kassettens låsspak uppåt för att lossa på kassetten.
  Figur : Låsspak, vrid uppåt
 4. Dra ut tonerkassetten.
  Figur : Tonerkassett, ta ut
  obs!
  Tonerkassetten måste tas bort när trumpatronen ska bytas ut.
 5. Dra ut den förbrukade trumpatronen.
  Figur : Trumpatron, ta bort
  obs!
  Hjälpa miljön genom att återvinna den använda trumpatronen. Mer information finns i återvinningsbroschyrer som följer med trumpatronen.
 6. Packa upp den nya trumpatronen och skjut den på plats. Se till att du inte vidrör trummans yta.
  Figur : Trumpatron, sätt in
 7. Sätt tillbaka tonerkassetten och lås spaken.
  Figur : Tonerkassetten, sätt i
 8. Stäng den främre luckan och sedan sidoluckan.
  obs!
  Om räkneverket inte återställs kan meddelandet Drum Warning (Varning trumma) visas innan den aktuella trumpatronen börjar ta slut.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...