hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-6122, SCX-6322 lasermultifunktionsskrivare - Rensa enheten från originaldokument som har fastnat

Följande procedur visar hur du rensar originaldokumenttrassel.
När ett originaldokument fastnar när det ska igenom den automatiska dokumentmataren visas meddelandet [Document Jam] (Dokumenttrassel) på skärmen.

Rensa dokumenttrassel

 1. Ta bort eventuella återstående sidor från den automatiska dokumentmataren.
 2. Öppna den automatiska dokumentmatarens lucka.
  Figur : Den automatiska dokumentmatarens lucka, öppna
 3. Dra försiktigt ut arket ur den automatiska dokumentmataren.
  Figur : Papper, ta bort
  obs!
  Om det inte finns något papper i det här området går du till avsnittet Felmatning i vals.
 4. Stäng den automatiska dokumentmatarens lucka. Lägg sedan tillbaka eventuella sidor som tagits bort i den automatiska dokumentmataren.
  obs!
  Använd skannerglaset för tjocka, tunna eller blandade pappersoriginal för att undvika papperstrassel.

Felmatning under utmatning

 1. Ta bort återstående sidor från den automatiska dokumentmataren.
 2. Fäll upp dokumentinmatningsfacket och dra varsamt ut dokumentet ur den automatiska duplexdokumentmataren. Eftersom skrivaren, som har en automatisk dokumentmatare, har ett fast dokumentinmatningsfack drar du ut dokumentet under facket.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Stäng dokumentinmatningsfacket. Lägg sedan tillbaka dokumenten i den automatiska duplexdokumentmataren.

Felmatning i vals

 1. Öppna skannerlocket.
 2. Ta tag i arket som har matats fel och ta bort det från utmatningsområdet genom att försiktigt dra det till höger med båda händerna.
   Figur : Papper, ta bort
  1. Skannerlock
 3. Stäng skannerlocket. Lägg sedan tillbaka sidorna som tagits bort i den automatiska dokumentmataren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...