hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SF-650, SF-651 lasermultifunktionsskrivare - Så här byter du ut tonerkassetten

Detta dokument beskriver hur du byter ut tonerkassetten.
När en tonerkassett har nått slutet av sin livslängd:
 • Meddelandet End of life Replace new cart (Byt ut förbrukad kassett) visas på kontrollpanelen.
 • Skrivaren slutar att skriva ut. Inkommande fax sparas i minnet.
Nu behöver tonerkassetten bytas ut. Kontrollera vilken typ av tonerkassett din skrivare har.

Så här byter du ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetten.
 1. Stäng av skrivaren och vänta några minuter så att den svalnar.
 2. Öppna den främre luckan.
 3. Dra ut tonerkassetten.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 4. Packa upp den nya tonerkassetten.
 5. Ta bort papperet som skyddar tonerkassetten genom att dra i packningstejpen.
  Figur : Ta bort skyddspapperet
 6. Hitta förslutningstejpen längst ut på tonerkassetten. Dra varsamt ut tejpen helt ur tonerkassetten och kasta den.
  Figur : Ta bort transporttejpen
  obs!
  • Förslutningstejpen ska vara längre än 60 cm när den har tagits bort korrekt.
  • Håll i tonerkassetten och dra förslutningstejpen rakt ut för att ta bort den från kassetten. Var försiktig så att du inte skär av tejpen. Om det händer går det inte att använda tonerkassetten.
  • Se illustrationerna på tonerkassettens omslagspapper.
 7. Skaka tonerkassetten långsamt fem eller sex gånger för att fördela tonern jämnt inuti kassetten. Då får du maximalt antal utskrifter per tonerkassett.
  Figur : Skaka tonerkassetten försiktigt
  obs!
  Om det kommer toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar dem sedan i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
    varning!
  Rör inte den gröna undersidan på tonerkassetten. Använd handtaget på tonerkassetten för att undvika att röra området.
 8. Håll i tonerkassettens handtag och sätt långsamt in den i skrivarens öppning.
  Tack vare flikar på sidorna av tonerkassetten samt motsvarande spår i skrivaren leds kassetten in till rätt läge, tills den låses helt på plats.
  Figur : Installera den nya tonerkassetten
 9. Stäng främre luckan. Se till att luckan sitter ordentligt på plats och starta sedan skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...