hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-6122, SCX-6322 lasermultifunktionsskrivare - Åtgärda papperstrassel

Följande processer beskriver hur du åtgärdar papperstrassel.
När papperstrassel uppstår visas meddelandet Paper Jam (Papperstrassel) på skärmen. Se följande tabell för att hitta och åtgärda papperstrasslet.
Meddelande
Papperstrasslets placering
[Papperstrassel 0] Öppna/stäng luckan
I området för pappersmatning (Fack 1, Extra fack 2 eller MP-facket).
[Papperstrassel 1] Öppna/stäng luckan
I fixeringsområdet eller kring tonerkassetten.
[Papperstrassel 2] Kontrollera inuti
I pappersutmatningsområdet.
Papperstrassel i tillbehöret för dubbelsidig utskrift
I duplexenheten.
  varning!
Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder. Följ anvisningarna i avsnitten nedan för att rensa papperstrasslet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...