hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-6122, SCX-6322 lasermultifunktionsskrivare - Så här byter du ut tonerkassetten

Följande process visar hur du byter ut tonerkassetten.
När tonerkassetten är helt tom:
obs!
 • Toner Empty (Toner tom) visas på skärmen.
 • Skrivaren slutar att skriva ut. Inkommande fax sparas i minnet.
Nu behöver tonerkassetten bytas ut. Kontrollera vilken typ av tonerkassett skrivaren har.
obs!
Användare kan ställa in skrivaren på att ignorera meddelandet Toner Empty (Toner tom) och fortsätta att skriva ut.

Så här byter du ut tonerkassetten

 1. Öppna sidoluckan genom att dra i dess spärr.
  Figur : Spärr, dra
 2. Öppna den främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppen
 3. Vrid kassettens låsspak uppåt för att lossa på kassetten.
  Figur : Låsspak, uppåt
 4. Dra ut tonerkassetten.
  Figur : Tonerkassett, ta ut
 5. Ta ut den nya tonerkassetten ur påsen.
 6. Rulla kassetten noga fem eller sex gånger för att fördela tonern jämnt inuti kassetten.
  Figur : Tonerkassett, ta ut
  Rulla kassetten noggrant för att försäkra dig om maximalt antal sidor per kassett. Spara kartongen och plastpåsen för leverans.
  obs!
  Om toner kommer på kläderna ska du torka bort det med en torr trasa och sedan tvätta kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
    varning!
  Rör inte den gröna undersidan på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 7. Håll i tonerkassettens handtag och sätt långsamt in kassetten i skrivarens öppning.
 8. Skjut in den nya tonerkassetten tills den klickar på plats.
 9. Vrid kassettens låsspak nedåt tills den låses på plats.
  Figur : Låsspak, nedåt
 10. Stäng den främre luckan och sedan sidoluckan.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...