hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-6220 SCX-6320 SCX-6520, SL-M4562 flerfunktionslaserskrivare - byta tonerkassetten

Detta dokument beskriver hur du utökar och byter ut tonerkassetten.
När tonerkassetten är nära slutet av sin livslängd, uppstår vita ränder eller förändringar i färgton. LCD-skärmen visar ett varningsmeddelande ”Låg toner”. Du kan tillfälligt återupprätta utskriftskvaliteten genom att omdistribuera tonern som återstår i bläckpatronen.
 • Kontrollera typ av bläckpatron för din skrivare genom att söka efter skrivarmodellens Skrivarspecifikationer.
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
 • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Illustrationerna i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med skrivaren, beroende på modell och installerade tillval.
När utskriftskvaliteten inte längre är optimal, ska du ta bort tonerkassetten från skrivaren. Du återvinner bläckpatronen genom att gå till Produktretur och återvinning.

Byt ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetten.
 1. Öppna den övre luckan genom att dra i frigöringsspaken.
  Figur : Exempel på hur man drar i frigöringsspaken för att öppna sidoluckan
 2. Öppna den främre luckan.
  Figur : Exempel på hur du öppnar den främre luckan
 3. Lyft kassettlåsspaken för att lossa bläckpatronen.
  Figur : Exempel på hur du vrider kassettlåsspaken
 4. Dra ut tonerkassetten.
  Figur : Exempel på hur du drar ut en tonerkassett
 5. Skaka kassetten noga för att fördela tonern jämnt inuti kassetten.
  Figur : Exempel på hur du skakar tonerkassetten
    varning!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 6. Sätt tillbaka bläckpatronen och dra ner kassettlåsspaken.
 7. Stäng den främre luckan och sedan sidoluckan.
 8. Skrivaren återgår till viloläge. Detta lyckas vanligtvis bara en gång.

Byt ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetten.
 1. Öppna den övre luckan genom att dra i frigöringsspaken.
  Figur : Exempel på hur du drar i frigöringsspaken för att öppna sidoluckan
 2. Öppna den främre luckan.
  Figur : Exempel på hur du öppnar den främre luckan
 3. Lyft kassettlåsspaken för att lossa bläckpatronen.
  Figur : Exempel på hur du vrider kassettlåsspaken
 4. Dra ut tonerkassetten.
  Figur : Exempel på hur du drar ut en tonerkassett
 5. Packa upp en ny tonerkassett och skaka den horisontellt fyra eller fem gånger.
  Spara kartongen och förpackningen för frakt.
  obs!
  Hjälp miljön genom att återanvända den gamla tonerkassetten. Se återvinningsbroschyren som medföljde tonerkassetten för mer information.
    varning!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 6. Skjut in den nya tonerkassetten tills den klickar på plats.
 7. Dra ned kassettlåsspaken tills den låses på plats.
  Figur : Exempel på hur du vrider kassettlåsspaken
 8. Stäng den främre luckan och sedan sidoluckan.
 9. Skrivaren återgår till viloläge.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...