hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-6345 flerfunktionslaserskrivare - byta trumenheten

Detta dokument beskriver hur du utökar och byter ut trumenheten.
Trumenhetens användbara livslängd är cirka 60 000 sidor. Skärmen visar Trumvarning när trumman är nära slutet av sin livslängd. Ca 6 000 fler sidor kan skrivas ut efter trumvarningen, men bör du ha en ersättningstrumma i reserv. Trumenhetens kapacitet kan påverkas av driftmiljön, utskriftsintervall, materialtypen och materialstorleken.
 • Kontrollera typ av trumenhet för din skrivare genom att söka efter skrivarmodellens skrivarspecifikationer.
 • Ta inte ut trumenheten ur förpackningen innan du tänker använda den.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex. en kniv eller sax för att öppna förpackningen. De kan repa trumenheten.
 • Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Illustrationerna i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med skrivaren, beroende på modell och installerade tillval.

Så här byter du ut trumenheten

Följ dessa steg när du ska byta ut trumenheten.
 1. Öppna sidoluckan.
  Figur : Exempel på hur man drar i frigöringsspaken för att öppna sidoluckan
 2. Öppna den främre luckan.
  Figur : Exempel på hur du öppnar den främre luckan
 3. Lyft kassettlåsspaken för att lossa bläckpatronen.
  Figur : Exempel på hur man vrider kassettlåsspaken för att frigöra
 4. Lyft på låsspaken och dra ut tonerkassetten.
   Figur : Exempel på hur man drar ut en tonerkassett
  1. Lyft låsspaken
  2. Dra tonerkassett
  obs!
  Tonerkassetten måste tas bort om du vill byta ut trumenheten.
 5. Dra ut den gamla trumenheten.
  Figur : Exempel på hur du drar ut den gamla enheten
 6. Ta ut den nya trumenheten ur dess förpackning.
 7. Öppna den och dra försiktigt ut förseglingstejpen från kassetten.
 8. Skaka trumenheten noga sida till sida fem eller sex gånger.
  obs!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
  Figur : Exempel på hur du skakar trumenheten försiktigt
    varning!
  Vidrör inte den gröna delen och mitten av trumenheten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 9. Packa upp den nya trumenheten och skjut den sedan på plats. Se även till att inte vidröra ytan på trumman.
  Figur : Exempel på hur du packar upp den nya trumenheten och sedan skjuter den på plats
 10. Skjut in den tonerkassetten tills den klickar på plats.
 11. Vrid kassettlåsspaken till vänster tills du hör ett ”klickljud”.
  Figur : Vrid kassettlåsspaken tills ett klick hörs
 12. Stäng den främre luckan och sedan sidoluckan.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...