hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-6345 flerfunktionslaserskrivare - byta tonerkassetten

Detta dokument beskriver hur du utökar och byter ut tonerkassetten.
När tonerkassetten är nära slutet av sin livslängd, uppstår vita ränder eller förändringar i färgton. Toner tom, byt ut toner1 visas på skärmen.
När utskriftskvaliteten inte längre är optimal, ska du ta bort tonerkassetten från skrivaren. Du återvinner bläckpatronen genom att gå till Produktretur och återvinning.
 • Kontrollera typ av bläckpatron för din skrivare genom att söka efter skrivarmodellens Skrivarspecifikationer.
 • Ta inte ur tonerkassetten ur förpackningen innan du tänker använda den.
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
 • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 • Skrivaren slutar att skriva ut. Inkommande fax sparas i minnet.
obs!
Illustrationerna i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med skrivaren, beroende på modell och installerade tillval.

Så här byter du ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetten.
 1. Öppna sidoluckan.
  Figur : Exempel på hur man drar i frigöringsspaken för att öppna sidoluckan
 2. Öppna den främre luckan.
  Figur : Exempel på hur du öppnar den främre luckan
 3. Lyft kassettlåsspaken för att lossa bläckpatronen.
  Figur : Exempel på hur du vrider kassettlåsspaken för att frigöra
 4. Lyft på låsspaken och dra ut tonerkassetten.
   Figur : Exempel på hur man drar ut en tonerkassett
  1. Lyft låsspaken
  2. Dra tonerkassett
 5. Ta ut den nya tonerkassetten ur påsen.
 6. Rulla kassetten noga fem eller sex gånger för att fördela tonern jämnt inuti kassetten.
  Figur : Exempel på hur man skakar tonerkassetten
    varning!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 7. Håll tonerkassetten i handtaget och sätt sedan långsamt i bläckpatronen i öppningen i skrivaren.
  Figur : Exempel på hur du håller i tonerkassetten och långsamt sätter in den
 8. Skjut in den nya tonerkassetten tills den klickar på plats.
 9. Vrid kassettlåsspaken åt vänster tills du hör ett ”klickljud”.
  Figur : Exempel på hur man vrider kassettlåsspaken
 10. Stäng den främre luckan och sedan sidoluckan.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...