hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-5835, SCX-5935 flerfunktionslaserskrivare - byta tonerkassetten

Detta dokument beskriver hur du byter ut tonerkassetten.
När tonerkassetten har nått slutet av sin livslängd:
 • Tonernivån är låg. Beställ nya tonerkassetter visas på kontrollpanelen.
 • Statuslysdioden blinkar rött.
Nu behöver tonerkassetten bytas ut. Kontrollera vilken typ av tonerkassett din skrivare har.

Så här byter du ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetten.
 1. Stäng av maskinen och vänta några minuter så att skrivaren svalnar.
 2. Öppna den främre luckan.
 3. Dra ut tonerkassetten.
  Figur : Ta bort den använda tonerkassetten
 4. Ta ut den nya tonerkassetten från förpackningen.
 5. Ta bort förpackningstejpen och rulla kassetten 5 eller 6 gånger för att fördela tonern jämnt.
  Figur : Skaka tonerkassetten försiktigt sida till sida
  Rulla kassetten noga för att säkerställa att maximalt antal kopior per kassett. Spara kartongen och plastförpackningen för frakt.
  obs!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar dem sedan i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
    varning!
  Rör inte det gröna området under tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 6. Håll tonerkassetten i handtaget och sätt sedan långsamt i bläckpatronen i öppningen i skrivaren.
  Flikarna på sidorna av bläckpatronen och motsvarande spår i skrivaren leder kassetten på plats tills den låses fast helt.
  Figur : Installera den nya tonerkassetten
 7. Stäng den främre luckan. Se till att luckan sitter ordentligt på plats och starta sedan skrivaren.
  Figur : Stäng den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...