hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung-laserskrivare - byta tonerkassetten

Detta dokument beskriver hur du byter ut tonerkassetten.
När tonerkassetten har nått slutet av livslängden slutar skrivaren att skriva ut.
 • Kontrollera typ av bläckpatron för din skrivare genom att söka efter skrivarmodellens Skrivarspecifikationer.
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
 • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Illustrationerna i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med skrivaren, beroende på modell och installerade tillval.
Ta ut tonerkassetten ur skrivaren. Du återvinner bläckpatronen genom att gå till Produktretur och återvinning.

Så här byter du ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetten.
 1. Öppna den främre luckan och dra ut tonerkassetten.
   Figur : Exempel på hur du öppnar den främre luckan och sedan tar bort kassetten
  1. Lås upp luckan
  2. Dra ut luckan framåt
  3. Ta tag i tonern
 2. Ta ut den nya tonerkassetten ur påsen.
 3. Ta bort etiketten från tonerkassetten enligt bilden nedan.
  Figur : Exempel på hur du tar bort etiketten från tonerkassetten
 4. Rulla kassetten noga fem eller sex gånger för att fördela tonern jämnt inuti kassetten.
  Figur : Exempel på hur du försiktigt fördelar toner i tonerkassetten
    varning!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 5. Håll tonerkassetten i handtaget och sätt sedan långsamt i bläckpatronen i öppningen i skrivaren.
  Figur : Exempel på hur du sätter i tonerkassetten i skrivaren
 6. Stäng den främre luckan. Se till att luckan sitter ordentligt på plats och starta sedan skrivaren.
    varning!
  Om den främre luckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...