hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-4829 flerfunktionslaserskrivare - rensa papperstrassel med originaldokument

I följande procedurer beskrivs hur du åtgärdar papperstrassel med originaldokument.
När ett originaldokument fastnar medan det passerar genom den automatiska dokumentmataren, visas meddelandet Dokumenttrassel på skärmen.
Ta bort dokumenttrassel
Inmatningsfel
 1. Ta bort eventuella återstående sidor från den automatiska dokumentmataren.
 2. Öppna den automatiska dokumentmatarens lucka.
   Figur : Lucka till automatisk dokumentmatare, öppen
  1. Lucka till automatisk dokumentmatare
 3. Rotera bussningen på den högra änden av den automatiska dokumentmatarens vals mot den automatiska dokumentmataren (1) och ta sedan bort valsen från spåret (2). Dra dokumentet försiktigt åt vänster och ut ur den automatiska dokumentmataren.
  Figur : Rotera bussningen, ta bort papper
    obs!
  Den här illustrationen kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på dess modell.
 4. Justera den vänstra sidan av den automatiska dokumentmatrens vals med platsen och tryck den högra änden av den automatiska dokumentmatarens valsen in i det högra spåret (1). Rotera bussningen på den högra änden av valsen mot dokumentinmatningsfacket (2).
  Figur : Justera valsen
 5. Stäng den automatiska dokumentmatarens lucka. Fyll sedan eventuellt på borttagna sidor i den automatiska dokumentmataren.
    obs!
  Använd skannerglaset för tjocka, tunna eller blandade pappersoriginal för att undvika papperstrassel med originaldokument.
Utmatningsfel
 1. Ta bort eventuella återstående sidor från den automatiska dokumentmataren.
 2. Ta tag i papperet som har fastnat och ta bort papperet från dokumentutmatningsområdet genom att försiktigt dra i det med båda händerna.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Fyll på de borttagna sidorna i den automatiska dokumentmataren.
Valsfelmatning
 1. Öppna skannerlocket.
 2. Ta tag i papperet som har fastnat och ta bort det från matningsområdet genom att försiktigt dra i det med båda händerna.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Stäng skannerlocket. Fyll sedan på de borttagna sidorna i den automatiska dokumentmataren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...