hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-4824, SCX-4828 flerfunktionslaserskrivare - byta tonerkassetten

Detta dokument beskriver hur du byter ut tonerkassetten.
När tonerkassetten har nått slutet av sin livslängd:
 • Statuslysdioden och tonerrelaterade meddelanden på skärmen anger att tonerkassetten ska bytas ut.
 • Inkommande fax sparas i minnet.
Nu behöver tonerkassetten bytas ut. Kontrollera vilken typ av tonerkassett din skrivare har.

Så här byter du ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetten.
 1. Stäng av skrivaren och vänta några minuter tills den svalnar.
 2. Öppna den främre luckan helt.
  Figur : Öppna den främre luckan
    varning!
  • Vid inte den gröna yta, OPC-trumman eller framsidan av varje tonerkassett, med händerna eller några andra material. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på varje kassett.
  • Var noga med att inte repa ytan på bildöverföringsremmen.
  • Om du lämnar den främre luckan öppen i mer än några minuter, kan OPC-trumman utsätts för ljus. Detta leder till att OPC-trumman skadas. Stäng framluckan om installationen avbryts av någon anledning.
 3. Ta tag i handtagen på tonerkassetten och dra ut tonerkassetten ur skrivaren.
  Figur : Ta bort den använda tonerkassetten
 4. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen.
  obs!
  • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. Det kan skada tonerkassettens yta.
  • Undvik skador på bildenheten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov.
  Figur : Packa upp den nya tonerkassetten
 5. Håll i båda handtagen på tonerkassetten och skaka den ordentligt från sida till sida för att fördela tonern jämnt.
  Figur : Skaka tonerkassetten försiktigt från sida till sida
 6. Placera bläckpatronen på en plan yta, som bilden visar, och ta bort papperet som täcker tonerkassetten genom att ta bort tejpen.
  Figur : Ta bort skyddspapperet
  obs!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 7. Ta tag i handtagen på tonerkassetten. Skjut in kassetten tills den klickar på plats.
  Figur : Installera den nya tonerkassetten
 8. Stäng den främre luckan. Se till att luckan sitter ordentligt på plats och starta sedan skrivaren.
  obs!
  Om den främre luckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...