hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung-laserskrivare - Så här byter du ut spilltonerbehållaren

Detta dokument förklarar hur du byter ut spilltonerbehållaren. När livslängden på spilltonerbehållaren är slut visas ett meddelande om spilltonerbehållaren på kontrollpanelen som visar att det är dags att byta ut spilltonerbehållaren. Kontrollera spilltonerbehållaren för skrivaren, se Tillgängliga förbrukningsartiklar.

Byta ut spilltonerbehållaren

Följ de här stegen för att byta ut spilltonerbehållaren.
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : CLX-92x1, CLX-93x1 serie
  Figur : Serien SCX-812x
 2. Tryck på vänstra och högra låsspakarna och tryck utåt så som visas här. Ta sedan bort spilltonerbehållaren.
   Figur : CLX-92x1, CLX-93x1 serie
  1. Låsspak
  2. Spilltonerbehållare
  Figur : Serien SCX-812x
 3. Ta ut den nya spilltonerbehållaren ur dess förpackning.
 4. Sätt i den nya spilltonerbehållaren tills den låses på plats.
  Figur : CLX-92x1, CLX-93x1 serie
  Figur : Serien SCX-812x
 5. Stäng främre luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
  Figur : CLX-92x1, CLX-93x1 serie
  Figur : Serien SCX-812x
  Om den främre luckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...