hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung SCX-4300 lasermultifunktionsskrivare - Så här rensar du papperstrassel

Det här dokumentet visar hur du åtgärdar papperstrassel i skrivaren. När papper fastnar i skrivaren visas meddelandet Paper Jam (Papperstrassel) på kontrollpanelen.
Se tabellen nedan för att hitta och rensa papperstrasslet.
Meddelande
Papperstrasslets placering
Gå till:
[Paper Jam 0] (Papperstrassel 0)
Open/Close Door (Öppna/stäng luckan)
I inmatningsfacket
[Paper Jam 1] (Papperstrassel 0)
Open/Close Door (Öppna/stäng luckan)
I fixeringsområdet eller kring tonerkassetten
I den manuella mataren
[Paper Jam 2] (Papperstrassel 0)
Check Inside (Kontrollera inuti)
I pappersutmatningsområdet
obs!
Dra ut papperet som har fastnat långsamt och försiktigt för att undvika att ha sönder det. Följ anvisningarna i följande avsnitt för att rensa papperstrasslet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...