hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung färglasermultifunktionsskrivare CLX-3170 och CLX-3175 - Byta ut bildenheten

Detta dokument beskriver hur du byter ut bildenheten.
När bildenhetens användningstid har förfallit visas fönstret för Smart Panel på datorn och talar om att bildenheten behöver bytas. Annars slutar skrivaren skriva ut.
Så här byter du ut bildenheten
Följ dessa steg när du ska byta ut bildenheten.
 1. Stäng av skrivaren, koppla bort strömkabeln från baksidan av skrivaren och vänta några minuter tills skrivaren har svalnat.
 2. Använd handtaget för att helt öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 3. Ta tag i handtagen på tonerkassetten och ta bort alla fyra tonerkassetter från skrivaren.
  Figur : Ta bort de fyra tonerkassetterna
 4. Ta tag i handtaget och dra ut spilltonerbehållaren ur skrivaren.
  Figur : Ta bort spilltonerbehållaren
 5. Dra ut bildenheten ur skrivaren med hjälp av spåren på bildenhetens framsida.
  Figur : Ta bort bildenheten
 6. Packa upp den nya bildenheten. Ta bort skyddsanordningarna på båda sidor av bildenheten samt papperet som skyddar ytan.
    varning!
  • Använd inte vassa föremål som t.ex. en kniv eller sax för att öppna bildenhetens förpackning. De kan skada bildenhetens yta.
  • Var noga med att inte repa ytan på bildenheten.
  • Undvik skador på bildenheten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov.
  Figur : Packa upp den nya bildenheten
 7. Tryck in bildenheten i skrivaren medan du håller i spåret på framsidan av bildenheten.
  Figur : Installera den nya bildenheten
 8. Sätt spilltonerbehållaren på plats och tryck på den för att se till att den sitter ordentligt.
  Figur : Sätt tillbaka spilltonerbehållaren
 9. Skjut tillbaka var och en av de fyra tonerkassetterna in i skrivaren.
  Figur : Sätt tillbaka de fyra tonerkassetterna
 10. Stäng den främre luckan ordentligt.
    obs!
  Om den främre luckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren. Se till att alla tonerkassetter är rätt isatta. Om någon tonerkassett är fel isatt går den främre luckan inte att stänga.
 11. Koppla in skrivaren och sätt sedan på den.
    obs!
  Det kan ta några minuter för skrivaren att värma upp.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...