hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung laserskrivare - Så här byter du ut tonerkassetten

Detta dokument beskriver hur du byter ut tonerkassetten.
När tonerkassetten har nått slutet av den beräknade livslängden slutar skrivaren att skriva ut. Samsungs program för utskriftsstatus visas också på datorn och informerar om att byta kassetten. Statuslysdioden och tonerrelaterade meddelanden på displayen anger när tonerkassetten ska bytas ut.
 • Kontrollera typen av tonerkassett för din skrivare genom att söka efter skrivarmodellens Skrivarspecifikationer.
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
 • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Illustrationerna i den här vägledningen kan se annorlunda ut jämfört med skrivaren, beroende på modell och installerade tillval.
Ta ut tonerkassetten ur skrivaren. För att återvinna tonerkassetten går du till Retur och återvinning av produkter.

Så här byter du ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetten.
 1. Öppna den övre luckan.
  Figur : Exempel på hur man öppnar den övre luckan
 2. Dra ut tonerkassetten.
  Figur : Exempel på hur man drar ut tonerkassetten ur skrivaren
 3. Ta en ny tonerkassetten ur dess förpackning.
  Figur : Exempel på hur du tar ut tonerkassetten ur lådan
 4. Ta bort den återvinnbara skyddsförpackningen.
  Figur : Exempel på hur man tar bort den återvinningsbara skyddsförpackningen från en tonerkassett
 5. Ta bort förseglingstejpen från tonerkassetten.
  Figur : Exempel på hur man tar bort förseglingstejpen
 6. Skaka kassetten långsamt från sida till sida fem eller sex gånger för att fördela tonern jämnt inuti kassetten. Då får du maximalt antal utskrifter per kassett.
  Figur : Exempel på hur du varsamt skakar tonerkassetten
    varning!
  • Om det kommer toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
  • Rör inte vid trumman som finns i tonerkassetten eller bildenheten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 7. Håll i tonerkassettens handtag och sätt långsamt in kassetten i öppningen i skrivaren.
  Flikar på sidorna av kassetten samt motsvarande spår i skrivaren leder kassetten till rätt läge tills den låses helt på plats.
  Figur : Exempel på hur man långsamt för in tonerkassetten i motsvarande spår
 8. Stäng den främre luckan. Se till att luckan är ordentligt stängd. Om luckan inte är ordentligt stängd kan utskriftsfel inträffa när du skriver ut.
  Figur : Exempel som visar hur man stänger den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...