hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung laserskrivare - Så här byter du ut tonerkassetten

Detta dokument beskriver hur du byter ut tonerkassetten.
När tonerkassetten har nått slutet av den beräknade livslängden slutar skrivaren att skriva ut. Samsungs program för utskriftsstatus visas också på datorn och informerar om att byta kassetten. Statuslysdioden och tonerrelaterade meddelanden på displayen anger när tonerkassetten ska bytas ut.
 • Kontrollera typen av tonerkassett för din skrivare genom att söka efter skrivarmodellens Skrivarspecifikationer.
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
 • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
obs!
Illustrationerna i den här vägledningen kan se annorlunda ut jämfört med skrivaren, beroende på modell och installerade tillval.
Ta ut tonerkassetten ur skrivaren. För att återvinna tonerkassetten går du till Retur och återvinning av produkter.

Så här byter du ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetten.
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Exempel på hur du öppnar den främre luckan
 2. Ta tag i tonerkassettens handtag för att ta ut den från skrivaren.
  Figur : Exempel på hur man tar bort en tonerkassett från skrivaren
 3. Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen och skaka den sedan försiktigt från sida till sida för att fördela tonern.
  Figur : Exempel på hur man skakar tonerkassetten från sida till sida
 4. Ta bort all plastförpackning och återvinn allt materialet.
  Figur : Exempel på hur man tar bort plastförpackningen
 5. Sätt försiktigt in den nya tonerkassetten i skrivaren.
  Figur : Exempel på hur man tar bort plastförpackningen från en ny tonerkassett
 6. Stäng den främre luckan.
  Figur : Exempel som visar hur man stänger den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...