hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-8380 Color Laser MFP - Åtgärda papperstrassel

Det här dokumentet beskriver hur du åtgärdar papperstrassel i skrivaren. När papperstrassel uppstår visas ett varningsmeddelande på skärmen.
Se tabellen nedan för att hitta och åtgärda papperstrassel.
Meddelande
Plats för papperstrassel
Gå till:
Paper Jam in tray 1 (Trassel i fack 1)
Paper Jam in tray 2 (Trassel i fack 2)
Paper Jam in tray 2 (HCF) (Trassel i fack 2 (HCF))
Paper Jam in tray 3 (Trassel i fack 3)
Paper Jam in MP tray (Trassel i multifunktionsfack)
Kring pappersmatningen (för fack 1, extrafacket eller multifunktionsfacket)
Paper Jam in exit area (Trassel vid utmatningen)
Papperstrassel vid fixeringsenheten
Paper Jam inside printer (Trassel inuti skrivaren)
Papperstrassel inuti skrivaren
Paper Jam at bottom of duplex path (Trassel nere i duplexbanan)
Paper Jam at top of duplex path (Trassel uppe i duplexbanan)
Papperstrassel i duplexbanan
I duplexenheten
Papperstrassel i början av efterbehandlaren
I buntningsenheten
Papperstrassel inuti efterbehandlaren
Papperstrassel inuti efterbehandlarens duplexbana
I buntningsenheten
Papperstrassel i duplexbanan
I buntningsenhetens utmatningsdel
  varning!
Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder. Följ instruktionerna i avsnitten nedan för att åtgärda papperstrassel.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...