hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-8380 Color Laser MFP - Byta ut spilltonerbehållaren

Detta dokument beskriver hur du byter ut spilltonerbehållaren.
Livslängden på spilltonerbehållaren uppskattas till ungefär 48 000 utskrivna bilder. När livslängden för spilltonerbehållaren är slut är Waste tank is full. Replace it (Spilltanken är full. Byt ut den) visas på kontrollpanelens skärm och visar att spilltonerbehållaren behöver bytas. Annars slutar skrivaren skriva ut.

Byta ut spilltonerbehållaren

Följ de här stegen för att byta spilltonerbehållaren.
 1. Stäng av skrivaren, koppla bort strömkabeln från baksidan av skrivaren och vänta några minuter tills skrivaren har svalnat.
 2. Öppna sidoluckan.
  Figur : Öppna sidoluckan
 3. Öppna främre luckan.
  Figur : Öppna främre luckan
 4. Tryck upp spärren (1) och dra ut spilltonerbehållaren (2).
  Figur : Ta bort spilltonerbehållaren
  obs!
  När du drar ut spilltonerbehållaren ur skrivaren ska du ta det försiktig så att du inte tappar behållaren.
  Se till att lägga spilltonerbehållaren på en plan yta så att tonern inte spiller ut.
 5. Ta bort locket från behållaren enligt bilden och använd det för att stänga spilltonerbehållarens öppningar.
  Figur : Placera locket på behållaren
    varning!
  Vrid inte eller vänd inte på behållaren.
 6. Packa upp den nya spilltonerbehållaren.
 7. Sätt den nya behållaren på plats och tryck på den så att den sitter ordentligt på plats.
 8. Stäng främre luckan och stäng sedan sidoluckan.
 9. Spärra luckan ordentligt och slå sedan på skrivaren.
    varning!
  Om luckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...